OTUZALTINCI MEKTUP

Somuncu Baba

Ey Allah'ın dostluğuna talip olanlar¸ bazı durumlardan sizleri haberdar etmesek (etmeseler)¸ ta ki inkârınızda sabit olup¸ kabul etmezdiniz (kabule yanaşmazdınız) ve belki gaflet uykusundan uyanmaz¸ kendinizi bilmezdiniz.

Allah dostlarına¸


 


Allahı sevenler¸ O'na ulaşmak isteyenler¸ görünüşte ilgileri başka emel hususunda olmayıp taş gibi sert kalplerini zahiri bir iltifat ile tatmin edip manevî zevkleri onlara duyurmak ve bu şekilde onları amaçlarına ulaştırmaktır. En yüce istek O'na kavuşmak ise kendini devamlı zikre¸ ibadete verip ve de haramdan kaçınmakla bu mümkün olmayabilir. Belki tam bir teslimiyet (içten bir bağlanış¸ şüphesiz bir güven )le samimi olanların var olması mümkündür.Ey Allah'ın dostluğuna talip olanlar¸ bazı durumlardan sizleri haberdar etmesek (etmeseler)¸ ta ki inkârınızda sabit olup¸ kabul etmezdiniz (kabule yanaşmazdınız) ve belki gaflet uykusundan uyanmaz¸ kendinizi bilmezdiniz. Hakîkati inkâr edip – Allah muhafaza- helâk olurdunuz. –Hem de amansız bir şekilde- Hakîkati kabul etmek ise¸ eşsiz bir kurtuluş sebebidir¸ benzersiz bir mutluluktur.


 


Semâver yandı sevdâsı başında


Gönül şevk-i visâlde göz yaşında


 


O demlik Mekke çayıyla tutulmuş


Hevâ-yı yârdan özge unutulmuş


 


Ferah bahşolmağa cânile kalbe


Ferâgatli gerek bir yâri celbe


 


Cefâlu derd ü devrânı bırak gel


Çırağ-ı bezme cân u  gönlü yak gel


 


Fütüvvetdir mürüvvetdir muhabbet


Muhabbetsiz gönül paslıdır elbet


 


Gel ey dertden uzak oturma günde


Ulaş aşk bezmine yan nâra sen de


 


Bu meydân-ı gamın merdi Hulûsî


önülden dostadır arz-ı Hulûsî


 


 


 


 Güncel Çeviri: Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren

Sayfayı Paylaş