MEKTÛBAT-I HULÛSİ DARENDEVÎ

Somuncu Baba

– 15. Mektup

Gönlümün Işığı

Aziz Cânım Kardeşim
Arada ayrılığın kıymetli olduğu günler arttıkça¸ günden güne hasretle karışık muhabbet ve samimiyyet duyguları da çoğalmaktadır. Her zaman dilimizle seni anıyoruz ve kalbimizde de muhabbetiniz parlak bir ayna gibidir. Hayâliniz gözümüzde canlanarak kavuşma ümidi ile hayranlık yüz gösterir. Sizinle birlikte olduğumuz anların hatıraları canlanır. Böylece aynen sizinle kavuşmuş ve aradan ayrılığı atmış bir halde bulunurum.
Kim bilir vefasız dünyadan bir daha görünürde olan( zâhiri ) bir münasebetle böyle kavuşma-görüşme nasip olmayabilir. Lâkin mânevî bir bağlılıkla bir başkasına bağlanan gönüller için ebedi bir ayrılık yoktur.
Karşılıksız¸ Allah rızası için olan muhabbetiniz¸ iyi niyetle bir hizmet meyvesi meydana getirerek bizi nimetlendirmişti. Bu(nun)¸ bu yaptığının karşılığı cennet bile olsa azdır. Kul Mevlâsı -yaratanı- için sevilir. Arada bir sebep (aramak) fazlalıktır hatta abesdir. Yaratandan dolayıdır yaratılanı sevmek. Bunun ötesindeki gerekçeler gereksizdir.
Bunu bilip hiçbir sebep olmadan sevilenler¸ dünya ve âhiret sa'âdetine ereceklerdir. Görünüşte sizlerden ayrılık bir şey değildir. Rûhumuz pervane gibi muhabbetinizin nuru ile yanmaktadır. Vesselam.
Bir kelce başı kırca sakal ile oturmuş
Karşımıza durmuş

Bir Yûsuf-ı zîbâya gönül bağlamış ammâ
Cân dağlamış ammâ

Endîşesi yârin leb-i gül-fâmını emmek
Ruhsarını öpmek

Kalksam da elimle kulağın bursam otursam
Karşısına dursam

Dîbâce-i hüsnünde safâ özge vefâ var
Bin nâz u edâ var

Söylendi söz îcâbı sana hoşca latîfe
Dil-pâk u zarîfe

Üftâdeliğin gördü Hulûsî gama erdi
Bir hoş deme erdi

Bilmemki kemâl ehli mi kâmil mi kemâli
Anlanmadı hâli

Lutfuyla müyesser ola mı ana visâli
Yâ hicr u melâli

Nerden aramış bulmuş o bu hoşca hayâli
Gül ruhları âli

Sabr ile bakar mı bana eyler mi fiâli
Derler ki vefâlı

Ger âşık olup anlar isen iş bu meâli
Hep kenc-i leâli

Hoş eyle kabûl zannımızı sanmaya hâlî
Bu zann-ı hayâli

Yâdında durur dâim anın hüsn-i hısâli
Nur kırca sakalı

Sayfayı Paylaş