MEKTUBAT-I HULUSİ DARENDEVİ – 22.MEKTUP

Somuncu Baba

Hayat Sebebim Olan Zatınızın Saadetli Huzurlarına

Ey can ve gönlümün neşesi olan pederim. Ayağınızın toprağına yüzümü sürerim.

Hayat Sebebim Olan Zatınızın Saadetli Huzurlarına

Ey can ve gönlümün neşesi olan pederim. Ayağınızın toprağına yüzümü sürerim. Bir seher vakti özleminizle alev saçan¸ ateşlerde kalan gönül¸ tahammül ve takatimi elden gidermiş ve yârin semtine bir yol açmıştı. O fırsatı ganimet bilip dostun ayak toprağına yüzümü sürüp yalvarıp yakardım ki ey sevgili¸ ben gibi zayıf ve hasta gönüle senin dostluğun yeterlidir. Her bir hâl ve davranışımı başkalarının dostluğundan ayrı kıl. İlgisizlikle geçen günlerimi seninle dolu eyle¸ seninle âşina kıl. Yalvarmam ve yakarışımın neticesinde¸ bu yalvarışlarımın bende uyandırdığı hiş bu duâlarımın makbul olacağı yönünde öyle bir inancım oldu ki¸ her hafta akraba ve dostlardan en az on mektup gelirken o günden beri bir gün ne benden başkasına ve ne de başkalarından bana bir selam bile yazmaya kudret hâsıl oldu. Olmadı bir türlü. Günlerce kalem elimde söz söyleyemeyen dilden bir şey çıkmadığından derdimi anlatamamakla halimi bir türlü arz edemedim.
Gerçi kusurlarım büyük lâkin şefkat ve büyüklüğünüz hatalarıma nazaran bir damlaya oranla bir derya gibidir. Özellikle büyüklük ve kadrinizin makamını¸ o şefkatli¸ merhametli sultanımız cömertlik makamıyla¸ soyunuzun asaletiyle müjdeledi. Rüyada bazı kereler gördüğüm gözyaşıyla inleyen¸ elemlerle elif gibi kalbi süsleyen¸ gönlü bezeyen boyu ile kaşı keman misali sevgili annemin ellerinden öperim.
Çocukluk günlerimde onun yüce kıymetini takdir edemedim. Ve şimdiye kadar dert ve sıkıntılarla pişmiş olan sizin hoşunuza gidebilecek bir hizmetim de geçmedi. Her gün ve gecem o yüksek huzura kara yüzümü çevirip¸ İlahî! Evlâdın vefasızlığına karşılık çok şefkat ve muhabbetten dolayı senin manevi huzurunda iyiliğine duâ eden¸ kerem ve ihsan sahibi ana ve baba hürmetine benim de babama ve anneme saadetli daha nice ömürler lutf eyle. Ta ki onları hoşnut edecek bir hizmetle merhametlerine nâil olmakla¸ gönlüm huzurlu ve şen olsun.
Hezâr-ı iştiyâk ile dü-çeşmin eylerim takbîl
Sekîne vü Halîl Nâcî o nûr-ı dîde Sırrı’nın

Dahî Hayriyye Ayşe gözümün nûru Ali Haydar
O ma’sûm-ı ciğer-pâre hem İbrâhim Bedrî’nin

* Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi¸ Bu mektubu babası Hasan Feyzi Efendiye yazmışlardır.

Sayfayı Paylaş