KIRKDOKUZUNCU MEKTUP

Somuncu Baba

Altının değerini sarraf¸ mücevherin değerini de kuyumcu bilir. Gülün kadrini bülbül¸ Kanber'in değerini de Ali (r.a.) bilir.

Yukarıdaki beytin belirttiği manadan hareketle; demlikten ve kemlikten- aldatmaktan ve kötülükten- arınmış gönülleriniz¸ bu geçici dünyanın rengârenkliğini – güzelliğini – dostunun bir kılına değişmez.

 


Kadr-i zer zerdâr şinâset kadr-i gevher gevherî


Kadr-i gül bülbül şinâset kadr-i Kanber ya Ali


(Altının değerini sarraf¸ mücevherin değerini de kuyumcu bilir. Gülün kadrini bülbül¸ Kanber'in değerini de Ali (r.a.)  bilir.)


Yukarıdaki beytin belirttiği manadan hareketle; demlikten ve kemlikten- aldatmaktan ve kötülükten- arınmış gönülleriniz¸ bu geçici dünyanın rengârenkliğini – güzelliğini – dostunun bir kılına değişmez.


Ömer Efendi hakkında ¸ "Kötüsünü iyisiyle değişip aldattı." sözünü uygun görmez. Belki nazarında sizin ve Emin Efendi kardeşimizin hatırlanmasına sebep olacağını ümit ediyorum. Çünkü Hz. Muhammed (s.a.v.)'in huzuruna geç gelmiş olan Hz. Ali (r.a.)¸ saadet mescidinin ağzına kadar sahabelerle dolu olduğunu ve bir kişinin oturacağı kadar bile yer olmadığını görünce kapıda ayakta durur. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sağ tarafında oturmakta olan Hz. Ebu Bekir (r.a.) bu durumu görür ve ayağa kalkarak (Hz. Ali'ye) kendisiyle Hz. Muhammed (s.a.v.) arasında yer gösterir.  Bu durumu gören Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek yüzünde bir gülümseme belirir ve şöyle buyurur: "Fazilet¸  sahibinin değerini bilmez; fazilet sahibinin değerini yine fazilet sahibi bilir."


Onun içindir ki ölçülü ve tartılı mücevherin değerini takdir eden yine kuyumcudur. Mücevherin değerini boncuk satanların bilmesi beklenemez.


Ömer Efendi kardeşimizin gönlünde bir hediye sebebiyle¸ sağlam demliği kırıkla değişmesi bazı olgun muhabbetlere ilgisiz arkadaşların dedikodularına sebep olmuş¸ ruhlar âlemi kadar eskiden gelen sevginin değerini yok etmiş. Düşüncemiz ( iyi niyetli düşünce) odur ki; (onlar) gül bahçesi gibi güzel muhabbetten pişmanlık dikeni toplamışlardır. Düzeltmeye uygun olan-tamiri¸ tedavisi olası olan- demliği evvelki gün tamir ettim ve bugün de size gönderiyorum.


Artık kararı size bırakarak aşağıdaki beyitlerimi arz ederim.


Ömerin gönlü dünyaya değer ey sevgili can


Mücevherin kıymetin sarraf bilir el ne bilir


Hak için sevdiği o demliği gönlü kötü olan bilmez


Dedikodu gelince söyler onu dil ne bilir.


………………………


*Güncelleme: Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren 

Sayfayı Paylaş