ELLİDOKUZUNCU MEKTUP

Somuncu Baba

Kedersiz kalbe ıstırap verici mektubunuzu aldık. Tarifi mümkün olmaz bir gam beni saatlerce düşündürmüştü. Kanaat yolunda tevekkülün (Hakk'a rıza ve teslimiyetin) doğru gösterdiği izlerden dem vurdukça gönlünüzü yokluk ve yoksulluk âleminin bir köşeye çekilmişi olarak görüp hakkımda¸ küçük olduğunuz halde nasihatinizi yalnızca lutf u inayet bilmiş (bir güzellik¸ bir gayret¸ bir ikram bilmiş) ve ona göre de dünya(sın)dan vazgeçmiş¸ yokluk atına binmiş iki günlük geçici dünya ömrümüzün bir arada geçmesine canan rıza vermiş (izin vermiş) ve o yolda muhabbet davamı görü

Gözüm Nuru!


Kedersiz kalbe ıstırap verici mektubunuzu aldık. Tarifi mümkün olmaz bir gam beni saatlerce düşündürmüştü. Kanaat yolunda tevekkülün (Hakk'a rıza ve teslimiyetin) doğru gösterdiği izlerden dem vurdukça gönlünüzü yokluk ve yoksulluk âleminin bir köşeye çekilmişi olarak görüp hakkımda¸ küçük olduğunuz halde nasihatinizi yalnızca lutf u inayet bilmiş (bir güzellik¸ bir gayret¸ bir ikram bilmiş) ve ona göre de dünya(sın)dan vazgeçmiş¸ yokluk atına binmiş iki günlük geçici dünya ömrümüzün bir arada geçmesine canan rıza vermiş (izin vermiş) ve o yolda muhabbet davamı görünür hale getirmiştim. (O sayede vücut bulmuştu; var olmuştu.)


Bugün iyiliksever bakışları¸ sevgi nazarları¸ dünyaya değer dostları¸ muhabbetleri sayesinde (dolayısıyla) binlerce kıymetli mücevher değer akrabaları özellikle güzel beldeden sayılan vatanını değmez bir para karşılığında zahmetini satın alarak ayrıldın. Yakışır mı? Uygun muydu?


Sözünce ve davanca kanaat tavsiye ettiğin hal ile amel işlememek (davranmamak)!… Hâlâ hatırımdadır ki¸ bir mektubunda yazarak göndermiştin. Rızka kefil Mevlâ. Gayrısı (ötesi¸ gerisi) vefasız hayaldir. Ne çabuk aklından (hatırından) çıktı? Bu aynı zamanda Allah'a yapılmış bir vefasızlıktır. Bu sözünü unuttuğun gibi yoksa hürmetimizin hakkını¸ saygımızın hukukunu da mı unutacaksın? Sözümüzü dinler isen aç dur¸ açık kal¸ kanaat mutluluğunun saadetiyle yaşa. Kanaati saadet bil¸ otur.


Bu dünyalıktan vazgeçip kanaat ehli olma hali¸ dünya ihtirası ve doymazlık ile nefsi n insanları aşağılara düşürmesi ile gönül halinden bilememek zengin ile padişah olmaktan hayırlıdır. Gönül bir hazinedir ki¸ kanaat servetine maliktir. Kanaatsiz olan kişi ise; padişah ise de alçak bir nefistir ve helak olacaktır.


Kim ki Allah'ın verdiği nimetlere¸ ihsanına razı olur¸ o kişi rıza yolunun yolcusudur. Sana bu işte devlet odur ki¸ dünyevî duygularla dönen günah çarkını bir kenara koyasın.


Kanaat meydanında muhabbet topunu kapıp canını¸ kalıcılığı olmayan dünyanın kederlerinden ve gamlarından kurtarasın. Çalışıp çabaladıkça dünyamızı onararak şükreden zenginlerden olurduk. Bu kolay olmadı. Fakat dünyadan vazgeçen (el çekmiş ) gönlümüzün zevkine bakılırsa yoksulluğun ıstıraplarına katlananlardan¸ sabredenlerden olacağımıza şüphe yoktur. Buna şahit olarak da fakirlik arttıkça Mevlâ lütuf ettiğinde sabrımızı da artırır. Bu ise yürüdüğümüz yolun kutlu yol ( doğru yol¸ hak yol ) olduğunun işaretleridir. Aynı zamanda huzurlu¸ mutlu olmanın da…


Koyup gidilecek sevdanın peşinde hayal peşinde koşan¸ hayale kapılan sersem (şaşkın¸ ahmak) değil de akıllı mı sayılır? Sermayesi ölümsüz/kalıcı bir nefes bu yalan¸ bu geçici dünyanın değmez hayatına verilmez. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Camii'ne gidip gönül rahatlığıyla Allah'ın divanına durup en saf¸ en halisane kıldığın iki rekât namaz¸ yetmiş sene ömür sürmekten daha hayırlı değil midir? Eğer gönlünü ve seçimini ona yani Allah'a havale etmiş olsaydın¸ âlemlere rızık veren Allah seni burada da rızıklandırırdı. Seni doyurmaya¸ seni bahtiyar etmeye Yüce Allah kâdirdir. O'nun her şeye gücü yeter.


Bu kadarla yetinir¸ muhabbetimin bir zerresi¸ bütün muhabbetinizi kucaklayarak gözlerinizden öper¸ hayır dualar temenni eylerim Kardaşım.


* Bu mektubun bir bölümünü Hacı Esad Efendi için yazmışlardır.


Güncelleme: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

Sayfayı Paylaş