ALTMIŞÜÇÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Hayatımın Sebebi Efendi Babacığım!

Su ve balçıktan meydana getirilmiş yalnız gönül ferahlığının özü olan Allah'ın rahmetiyle dolan ruhumuz¸ bir ulu maya ve cennete götüren doğru yolun gerçek eli-gücü- tarafından mühürlenmiş¸ duru ve temiz şarabı olan ve ebedi içilen¸ meleklerin yaratılışıyla birlikte güzel olduğuna onlar şuna şahitlik etmişlerdir. Şehadetlerini asla inkâr edemeyecekler bilmezler mi ki; o âlemin kıblegâhının alçakgönüllülükle ak saçına hürmetle evimizi teşrif buyurup “Biz Hatip Efendi için vazifelendirilmiş olarak geldik.”


Hayatımın Sebebi Efendi Babacığım!


Su ve balçıktan meydana getirilmiş yalnız gönül ferahlığının özü olan Allah'ın rahmetiyle dolan ruhumuz¸ bir ulu maya ve cennete götüren doğru yolun gerçek eli-gücü- tarafından mühürlenmiş¸ duru ve temiz şarabı olan ve ebedi içilen¸ meleklerin yaratılışıyla birlikte güzel olduğuna onlar şuna şahitlik etmişlerdir. Şehadetlerini asla inkâr edemeyecekler bilmezler mi ki; o âlemin kıblegâhının alçakgönüllülükle ak saçına hürmetle evimizi teşrif buyurup “Biz Hatip Efendi için vazifelendirilmiş olarak geldik.” diye gönül okşayıp¸ hoş sözler söyleyip manen evladı iken kardaşlığa kabul buyurduklarını herkes duymuştur. Bu hitapları çoğu kez¸ sözünde duran¸ kendisine güvenilen ve manevî bilgi sahibi olan¸ iman kapısının eteğinde yakın bir kişi olan¸ ilmine sığınılacak çok vefalı arkadaş ve safaya ulaşan¸ murada eren olduğunu anlatışı herkese benzemeyen (İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Hazretleri'nin)ağzınızdan duydular. Şu sözleri ki her hususta sözüne uyup hürmet ve itaat ( bağlılık ) yolunu tutmalarını (emretmiştir.).


Ey Toprak Tabiatlı! Temiz yaratılışının güzelliği şu nurdandır ki¸ yaratılmışların en seçkini olanın (Sevgili Peygamberimizin) temiz soyundan intikal etmiş ve o iki cihanın övüncünün övgüsüne mazhar olmuş bir yükselmeye tabi tutulmuş ve ona göre hareket etmiş¸ gereğini yapmış ve Allah'ın rahmeti ile gönül ferahlığının özü o yolu tutup ve (İsmail Hakkı Hazretlerinin) kapısına başını kurbanlık gibi uzatıp yaptıklarının karşılığına ulaşmıştır. Bu yükselişe¸ bu hale şu sözler şahit. Hakkınızda o adil şahit ve o âlim-kâmil insan yeter. -İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Hazretleri-: “Ümmetimin en hayırlısı onlar tarafından sevilenlerdir.” hadis-i şerifiyle işaret buyurup Hatip Efendi¸ ihvanın büyükleri arasında “ashâb-ı güzinin” seçkinlerinden Cenâb-ı Ömer'e (r. a.) (Hz. Ömer gibi celâlli olmasına işaret buyurulmuş¸ Hz. Ömer mizaçlı olduğu vurgulanmış.) benzer diye müjdelemişlerdir.


Ak sakalın ak saçın Yüce Allah'ın kudretinin nuru


Ol celâlin perdesi cismin ve ruhun ol celâl


Seni kavuşmaktan mahrum etmek onun şanına düşmez


Rahmeti ilerlemiş¸ kin ve nefrete ihtimal vermez


İhtiyar bir pîr-i fânisin¸ aziz ömrün yetmiş yılını tamamlamış


Garibullah'a (Sivaslı Pir Efendi'ye) gönül vermiş¸ onun eteğin tutmuşsun.


Kim seni incitirse ey dost efendisini incitir


Kim sana buğz eylese¸ o buğzuyla ayaklar altında çiğnenir.


Sen ( İsmail Hakkı Hazretleri'nin ) gözünün nurusun


Her kim o göz nuruna hürmet eylemez


Yâre kavuşmak ona hayal olur.


Hasretinizle memleketin yabancısı oğlunuz Hulûsi


Sayfayı Paylaş