ALTMIŞINCI MEKTUP

Somuncu Baba

Mektubunuzun muhabbet davası delili -senedi- olduğuna fikrimce bir yakınlık ve yaratılışınızın-mizacınızın- bizi unutmayacak kadar yüce olduğuna da noksansız¸ tam kanaat hâsıl olduğu şüphesizdir. Sizi sizden önce yâd etmek (hatırlamak¸ an-mak) şerefine eremediğime üzgünüm. Mektubunuzu aldığımda bu şerefin sizden doğduğuna (olduğuna) gönlümün de ne derece sevinmiş ve memnun olduğunu tarif edemem. İşte esasen muhabbetin şartı mektup yazmak değil belki sevdiğini bir an bile gönülden (hatırından) çıkarmamak ve hayalini bir an olsun gözden götürmeyip ruh¸ ruh ile beraber bir Allah'a ulaşmada; c

EY SEVGİLİ DOSTUM


29.08.1939 tarihli göndermiş olduğunuz muhabbet dolu mektubunuzu aldım.


Ey nâme sen ol mâh-likâdan mı gelirsin


Ey hüdhüd-i ümid Seb'e'den mi gelirsin


“Ey mektup¸ sen o ay yüzlü güzel yardan mı gelirsin? Ey İbibik kuşu -Süleyman Peygamber ile Seba şehri melikesi Belkıs arasında haber getirip götüren kuş- Ey ümit kuşu sen o ay yüzlüden mi gelirsin?” diyerek memnun olup¸ şükrederek okuyup¸


Öyle şâd oldum ki ey cismimdeki cân neş'eden


Gözlerim yaş doldu ruhum oldu handân neş'eden


Mektubunuzun muhabbet davası delili -senedi- olduğuna fikrimce bir yakınlık ve yaratılışınızın-mizacınızın- bizi unutmayacak kadar yüce olduğuna da noksansız¸ tam kanaat hâsıl olduğu şüphesizdir. Sizi sizden önce yâd etmek (hatırlamak¸ anmak) şerefine eremediğime üzgünüm. Mektubunuzu aldığımda bu şerefin sizden doğduğuna (olduğuna) gönlümün de ne derece sevinmiş ve memnun olduğunu tarif edemem. İşte esasen muhabbetin şartı mektup yazmak değil belki sevdiğini bir an bile gönülden (hatırından) çıkarmamak ve hayalini bir an olsun gözden götürmeyip ruh¸ ruh ile beraber bir Allah'a ulaşmada; cisim ise hayalen gözde belirmiş bir halde bulunmaktadır.


Hakk'a muhabbetiniz cana öyle bir sağlam ip ile (İslam ile) bağlanmış ki ne canın cisimden irtibat kesmesiyle (canın bedenden ayrılmasıyla) kaybolur ve ne de dünya endişesi bu manevi bağa engel olabilir.


Mektubumun başlığına canım gibi aziz olan sizi iki gözlerime benzetsem¸ ruh söner; göz de kapanır; ruhumda sandığım muhabbet yine bir geçen gölge hükmünde kalır¸ diye Hakk'a yürüyen ruhuma temsil ile¸ “Ey Sevgili Yarim” dedim. Ruh ne demek ve can ne demek olduğunu kara bahtım gibi kara yazar kalemin şu et parçasından ibaret olan lisanında beyan etmekte âciz oldukları ve bu mananın (şimdiki durumu)¸ bir iş olup¸ bu nüktede diller âcizliklerinden susmuş (suskun); akıllar; an-layışsızlıklarından sustuğu da yüce bilgileri dahilindedir. Umuyorum ki gafilcesine hareketimden bile beni mazur tutup (özürlü görüp) kayıtsız kardaşınızı an be an yabancı ve kederli olan gönlünü şenlendirmenizi rica eder muhabbetle kucaklar hepinizi öper Yüce Allah'a¸ O'nun korumasına ve himayesine emanet ederim.


Güncelleme: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN


Sayfayı Paylaş