ALTMIŞBİRİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Aslan pençeli Uhud Şehitlerinin Allah yolunda bedenlerini feda ederken ki elbiselerinnin parçalanması gibi gördüğünüz¸ masumların¸ gariplerin parça parça olmuş elbiselerinin sizin gayretlerinizle yenilenmesiyle hüzünlü gönüllerine bir neşe¸ bir sevinç ulaştırma arzusunda olduğunuzu görüp¸ böyle bir sevaba ortak olmanız niyazı ile hürmetler ederim efendim.

EY GÖZÜMÜZÜN IŞIĞI


Aslan pençeli Uhud Şehitlerinin Allah yolunda bedenlerini feda ederken ki elbiselerinnin parçalanması gibi gördüğünüz¸  masumların¸ gariplerin parça parça olmuş elbiselerinin sizin gayretlerinizle yenilenmesiyle hüzünlü gönüllerine bir neşe¸ bir sevinç ulaştırma arzusunda olduğunuzu görüp¸  böyle bir sevaba ortak olmanız niyazı ile hürmetler ederim efendim.


Cananın kakülünün birbirine bağlı olarak zincir misali devam ettiği gibi ezeli muhabbetlere asla son olmadığı gibi¸ ruhlar için arada cisimlerin gördüğü yakınlık ve uzaklık aykırılığı da-ayrılığı da-düşünülmüş¸ tasarlanmış değildir. Akıl ile nefsin yolunu şaşırtması¸ suçsuz olan (arınmış) ruhun aleyhine benzeri olmayan bir delildir.


Hakiki insanın¸ bir neşe ile ruhani bir zevke ermek ve karşı olanların aykırılıklarından (ayrılıklarından ) kurtularak "Allah'ın emirlerine saygı¸ yarattıkların şefkat"  sırrıyla yaşaması gerekir.


İnsanları çekiştiren¸ başa kakan¸ insanı kötülüğe götüren nefis aynı zamanda insanı bozar¸ gönül kirine bulaştırır. Nefsin muhalefetiyle- karşı duruşuyla-  en aşağı basamaklardan- hallerden- kurtularak¸ cehennemin azabından kurtulmak gerekir. O da tasavvuf talibi için önce¸ şeriatın gereği¸ Hakkın hükümleriyle hareket eden¸  dinini yaşayan¸ peygamberimizin yüce  sünnetlerine  sıkı sıkıya sarılmakla¸ Allah'ın ipine sımsıkı  tutunmakla mümkün olur. Gerçekte aynı zamanda zayıf¸ saygı değer olan canı¸ gerçek terbiyecinin terbiyeleriyle-eğitimiyle-Hz Peygamberin yolundan giden bir mürşidin¸ bir sultanın terbiyesiyle bu fitne-fesat âleminden¸ bu rezil ve yalan dünyadan kurtulmakla murada erebilirsin.


İdrak eden olgun¸ akıllı insan o kimsedir ki nefsinin ve on sekiz bin  alemin fani ( ölümlü ) olduğunu¸ ancak  Yüce Allah'ın bâki ( ölümsüz ) olduğuna  şüphe edilmeyecek ( kati)  şekilde  ermiş ve bilmiş ola. Bu gerçek¸ görüş kabiliyetinde olan kimselere- gönül gözü açık olanlara- malum¸ onlarca bilinen bir durumdur. İnsan bu imtihan dünyasına¸ Allah'ı anlamak¸ O'nu bilmek¸ O'nun rızasını kazanmak ve yaratılmışlara şefkat için geldiğini bilmedikçe nefsin marifetini meydana getiremez. Nefsini bilmeyen Rabbini bilemez. Bu marifet ise kesinlikle ve gerçekten insanın kendisini yani nefsini bilmesiyle mümkündür.


Her bir güzellik ve olgunluk insan ruhunun vasfıdır ki¸ bu itibarlı sıfatlar¸ Allah'ın sıfatlarının meydana çıkmasıyla ( tecellisiyle )  var olmuşlardır.  "Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın¸ sıfatlarıyla vasıflanın."  Kemale eren insanlarda  Allah'ın birliğinin alametleri¸ organlarının her bir tarafına yayılarak ortaya çıkar. Bu nedenle onlar kendilerinden geçerler ve dünyayı unuturlar.  Böylece   onlar Allah'ın birlik denizine dalmaya başlarlar. Birlik denizi dalgalanmaktadır. Az olanlar çoğalarak artmaya başlar sonunda mürid sonsuz birliğin denizinde görünür âlemden yok olur ki bu Allah katına yükselmenin ilk basamağıdır. 


 " Her şeyi sonunda toplarız.  Allah sizin vasfettiklerinizden daha yücedir. ( Yusuf Suresi¸ )


Kardaşım¸


Hele ki Allah'ın nazar ettiği yer kalptir. Kalbin de her türlü ( batıniyye hastalığı) vesveseden¸ şüpheden kurtularak "Vadi-i  Eymen" ( Hz. Musa Peygamberin Tur dağında Allah'ın tecellisine eriştiği yer) gibi olmalıdır ki o nazarın / o mertebenin olgunluğuna ulaşıp Tur dağı gibi parçalanıp ve cismani süratteki şehadet alemi meydana gelsin. ( Hak nurunun tesiriyle kulunun kalbinde ilahi sırlar ayan ola¸ görüne. Her bir işinde (amelinde) uyanık olmalısın. Uğursuz nefsin askeri ansızın üstün gelip seni isteklerine uydurup aldatmasın. Gönlünün kapısında bir gece bekçisi gibi olmalısın ki dünya ile ilgili arzuların seni huzursuz etmesin.


Bir nefes şükran borçlusu bulunduğum ellerinizi hürmetle öper – lâyığı olmadığım halde –   asil soyunuzdan hayırlı dualarınızı beklerim.


Hasretinizden pek çok üzgün yaralı gönlün inleyen halini açıklamaya imkân olmayıp bela balıyla yoğurulmuş bir gönülden dualar niyaz ederim.


Bir garip kardaşınız Hulûsi.


 


Güncelleme : Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren

Sayfayı Paylaş