ULUSLARARASI SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ SEMPOZYUMU

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından bu yıl “Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum üç merkezde 2 Haziran 2012 Cumartesi İstanbul¸ 9 Haziran 2012 Cumartesi Bursa ve 23 Haziran 2012 Cumartesi Darende'de gerçekleştirildi. Saat 17.00'de başlayan sempozyumlar 23.00 e kadar devam etti. Tüm gözler mutlu¸ gönüller huzur dolu idi. Çünkü hizmet ve huzur diyarı Darende merkezli programlara hiçbir karşılık beklemeden gelen bu misafirler Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri'nin misafirleriydiler. Sempozyumlarda Somuncu Baba ve Hu


Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından bu yıl “Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum üç merkezde 2 Haziran 2012 Cumartesi İstanbul¸ 9 Haziran 2012 Cumartesi Bursa ve 23 Haziran 2012 Cumartesi Darende'de gerçekleştirildi.  Saat 17.00'de başlayan sempozyumlar 23.00 e kadar devam etti. Tüm gözler mutlu¸ gönüller huzur dolu idi. Çünkü hizmet ve huzur diyarı Darende merkezli programlara hiçbir karşılık beklemeden gelen bu misafirler Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri'nin misafirleriydiler. Sempozyumlarda Somuncu Baba ve Hulûsi Efendinin ruhaniyetinin tesiri görülüyordu. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Hamit Hamidettin Ateş Efendi de bu misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor çevresindekileri ise bu doğrultuda yönlendiriyordu. Değişik ülkelerden; İngiltere¸ Bosna-Hersek¸ Mısır¸ Pakistan¸ Özbekistan¸ Azerbaycan ve ülkemizin değişik üniversitelerinden 40 akademisyen programlarımıza katıldılar.


Muhabbetin Kaynağı Darende


Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumuna çok büyük katılımlar oldu. Bu katılımların temeli muhabbete ve sevgiye dayalıydı. Muhabbetin kaynağı ise Darende'ydi¸ Somuncu Baba'ydı¸ Hulûsi Efendi'ydi. Bu bize Hulûsi Efendi'nin şu beytini hatırlatır:


Er geç bir gün bu cem'iyyet-i âlem dağılır


Yâr ile sürdüceğin dem içdiğin bâde kalır


Muhabbetli insanlar hep bir araya gelmişler salonları doldurmuşlar¸ hatta yer bulmayanlar ayakta beklemişlerdi. Bu öyle bir muhabbet öyle bir sevgiydi ki tüm gönülleri bir arada toplamış yürekleri birleştirmişti. Bu birlikteliğin kaynağı muhabbetin kaynağı Darende'ydi¸ büyüklerdi¸ Ehl-i Beyt'ti…


İSTANBUL


Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumunun ilki bölümü İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda gerçekleşti. Sunucumuz Serdar Tuncer çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Tasavvuf musîkisinde üstad olan Ahmet Özhan'ın Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'den besteleyerek okuduğu ilahiler çok güzeldi¸ gönüllere ayrı bir mutluluk veriyordu. Önce şiir olarak okuyor sonra yorumluyordu. Her iki şekliyle de çok güzeldi.  Tebliğci olarak katılan akademisyenlerimiz değişik ülkelerden gelmişlerdi. Çok güzel sunumlar yaptılar. İstanbul'da tebliğ sunan akademisyenler şunlardır:


Sempozyum 1. Oturum


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil/Marmara Ünv. (Oturum Başkanı) – Prof. Dr. Necdet Tosun/Marmara Ünv./Naşibendilik ve Naşibendilik-Yesevilik Mukayesesi – Prof. Dr. Nihat Öztoprak/Marmara Ünv./Doğuş Hikayeleriyle Hulûsi Efendi'nin Şiirleri – Prof. Dr. Sheikh Rudwan Muhammed/İngiltere/Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'de Sufilik Kavramı – Prof. Dr. Muhammed İkbal Müceddidi/Pakistan/Pakistanlı Nakşibendi Sufiler ve Hulûsi Efendi'yle İlgili Bazı Bilgiler – Prof. Dr. Kazım Hacımeylic/Bosna Hersek/Bosnalı Mürşidlerle Hulûsi Efendi'nin Ortak Yönü


Sempozyum 2. Oturum


Prof. Dr. Hayrettin İvgin/Ankara (Oturum Başkanı) – Prof. Dr. Sebahat Deniz/Marmara Ünv./Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'ye Göre Leyla Teması – Prof. Dr. Elcin İsgenderzade/Azerbaycan Teknik Ünv./Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza'nın Kelamlarındaki Fikir Benzerlikleri – Doç. Dr. İttifak Mirzebeyli/Azerbaycan/Hulûsi Efendi ile Hacı Ferhat Mirza'nın Edebi ve Ortak Yönleri – Hacı Ferhat Mirza Bey/Azerbaycan/Hulûsi Efendi Türk Bilgeliğinin Zirvelerinden Biridir – Dr. Masudhon İsmoilov/Özbekistan İlimler Akademisi/Hoca Muhammed Pârisa'nın Eserlerinin Özbekistan'daki El Yazma Nüshaları – Arş. Gör. Fayzullahan Atahanov/Özbekistan İlimler Akademisi/Özbekistan'da Nakşi Silsilesindeki Veliler ve Buhara'daki Türbeleri


BURSA


Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumunun ikincisi Bursa'da Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış konuşmasını Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mustafa Yağcı gerçekleştirdi. Protokol konuşmalarını Malatya Milletvekili Öznur Çalık Hanımefendi ile Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Bey yaptı. Öznur Çalık: "Darende'yi görmek istiyorsanız¸ maneviyatı görmek istiyorsanız gelin Darende'de Hamidettin Efendi'nin manevî sofrasından feyizlenin. Çayını yudumlayıp duasını alın." derken¸ Sayın Hakan Çavuşoğlu ise: "Bursa¸ padişahların ve önemli Allah dostlarının medfun olduğu bir şehirdir. Somuncu Baba burada bulunmuştur. Ulu Camii açılışında önemli bir simadır." dedi. 


Sunucumuz Serdar Tuncer sunum gerçekleştirirken anlattığı hatıralar ve okuduğu şiirler gayet güzeldi. Ahmet Özhan'ın Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'den besteleyerek okuduğu ilahiler çok etkileyici idi. Dinleyiciler ilahileri keyifle dinlediler. Tebliğcilerimiz çok güzel sunumlar yaptılar. Bursa'da tebliğ sunan akademisyenler şunlardır:
Sempozyum 1. Oturum
Prof. Dr. Bilal Kemikli/Uludağ Ünv. (Oturum Başkanı) – Prof. Dr. Sebahat Deniz/Marmara Ünv. Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'ye Göre Leyla Teması – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil/Marmara Ünv./ Somuncu Baba'nın Osmanlıya Yansıması Fetih ve Akşemseddin – Prof. Dr. Sinan Yalçın/Marmara Ünv./Somuncu Baba'dan Günümüze Maneviyatın Ekonomi Üzerinde Etkileri – Prof. Dr. Mehmet Akkuş/Yıldırım Beyazıt Ünv./Somuncu Baba'nın Darende'de Medfun Olması ve Balkanlara Etkisi – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sami/Mısır/Aın Şems Ünv./Hulûsi Efendi ve Vakıf Anlayışı


Sempozyum 2. Oturum


Prof. Dr. Ali Yılmaz/Ankara Ünv. (Oturum Başkanı) – Prof. Dr. Yakup Çelik/Yıldız Teknik Ünv./Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'deki Bugün-Yarın Kavramları – Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek/Hitit Ünv./Mustafa Haki Efendi'nin Oğlu Bahaddin Efendi'nin Sufilere Bakışı – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Taşdemir/Marmara Ünv./Darende Somuncu Baba Camii Haziresindeki Önemli İsimler ve Hasan Feyzi Efendi – Yrd. Doç. Dr. Ahmet Abdullah Negm/Mısır-Aın Şems Ünv./Hulûsi Efendi'nin Hutbelerinin Sosyal Hayatta İnsan Üzerine Etkileri – Prof. Dr. Hayrettin İvgin/Ankara – Somuncu Baba Külliyesi ve Seyyid Mir Müvsüm Külliyesi


Sempozyumdaki Ülkeler Ve Akademisyen Görüşleri


İngiltere: Çok güzel bir organizasyon. Hulûsi Efendi Vakfı'nı tanıdığıma çok memnun oldum. Vakfınızın bu kadar büyük hizmetler yaptığının farkına davet sonrası vardım. 3 yıl Türkiye'de kaldığım süre içerisinde bu kadar hizmetler yapabilen bir vakıfla tanışmadım. Gördüm ki/gördük ki Anadolu'nun manevî dinamitlerinden önemli iki isim Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'dir. Bizler çok boyutlu hizmeti burada gördük. Üzerimize düşen tüm hizmetleri yapmaya hazırız.


Pakistan: Bizler Vakıf Başkanınızı gördüğümüzde çok etkilendik. Gönlümüzde manevî olarak güzel duygular oluştu. Sempozyuma bu kadar ilginin olabileceğini düşünmüyorduk. Bizleri çok etkiledi. Manevî olarak muhabbet ve sevgiyi yaşadığımız için huzurlu ve mutluyuz. Vakıf Başkanınızı görürseniz muhabbet¸ hürmet ve sevgilerimi söyleyiniz. Bu Vakıfta çalışanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum.


Azerbaycan: Hulûsi Efendi asrımızın dâhisidir. Büyükler güneş gibidir. Yeryüzünü aydınlatırlar. Onlar her şeyi Allah'ın kulları için yaparlar. Bizler bunu Hulûsi Efendi'de gördük. Dîvân'ını yazarken en az söze en fazla anlamı yüklediğine şahit olduk. Bu sempozyumun bir bölümünün de Bakü'de yapılmasını istiyoruz. Her boyutuyla sizleri destekliyoruz ve yanınızda bulunmak istiyoruz. Vakfınız adına yapılacak çalışmaları Azerbaycan'da takip edebiliriz. Sizlere Azerbaycan Hulûsi Efendi sevenlerinin hürmetlerini getirdik.


Mısır: Muhteşem bir Vakıf. Bu sempozyumların bir bölümünün de Mısır Kahire'de olmasını istiyoruz. Vakfınızın ve yaptığı hizmetlerin Osmanlı Vakfı anlayışında olduğuna şahit olduk. Vakfınız çok yönlü¸ çok boyutlu ve çok hizmetli. Ayrıca çok çok başarılı. Bundan sonra gittiğimiz her yerde bu Vakfı ve özelliklerini anlatacağız.


Bosna-Hersek: Türkiye'yi çok seviyoruz Vakfınızla tanıştığımız¸ sizleri tanıdığımız için çok mutluyuz. Bizleri davetinizden dolayı minnettarız. Hulûsi Efendi'nin Dîvân'ındaki ‘aşk' kavramının derinliğini gördük. Ayrıca Darende'de edebi¸ Vakfı Başkanına karşı saygıyı gördük ve hayranlık içerisinde kaldık. Gerçekten büyük hizmetler yapılmış. Tasavvufî olarak hakiki neşvenin burada yaşandığına şahit olduk. Somuncu Baba Külliye'sinin mimarî ve sanat anlayışının harika olduğunu söyleyebiliriz. Bosna'daki tekke ve külliyelerden daha büyük ve daha farklı. Külliyenin yanından Tohma Irmağının akması¸ balıklı havuzların bulunması¸ bizlere Bosna'daki Balagay Tekke'sini hatırlattı.  


Özbekistan: Düzenlenen sempozyum çok güzeldi. Katılım iyiydi. Bizler ise çok duygulandık.


Türkiye: Ülkemizin değişik üniversitelerinden güzide akademisyenlerimiz sempozyumumuza katıldılar. Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'nin birçok özelliğini dinleyicilerle paylaştılar. Bunlar Somuncu Baba'nın gül kokulu Darende toprağında medfun olduğu hususunda birleştiler. Anadolu'nun manevî mimarı Somuncu Baba Hazretlerine herkesin sahip çıktığı gerçeği üzerinde duruldu. Hulûsi Efendi'nin düşünceleri¸ sözleri¸ hizmetleri anlatılmaya çalışıldı. Bu iki büyük velinin Anadolu'yu hatta dünyayı nasıl etkileyebileceği gözler önüne serildi. Hatta Prof. Dr. Bilal Kemikli: "Somuncu Baba'nın torununun bu kadar güzel etkinliği hazırlatması ve bizzat etkinlikte bulunması bizlere gurur veriyor." ifadesiyle¸ Somuncu Baba'nın misyonunun günümüzde de devam ettiği mesajı verildi. Her tebliğin kendine göre anlamı ve güzelliği vardı.


Darende


23 Haziran 2012'de çok büyük bir katılımla gerçekleşen¸ tüm gönüllere nakış nakış işlenen Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'nin ruhaniyetinin sineleri huzura kavuşturduğu sempozyum tüm muhteşemliği ile yapıldı. Tebliğci olarak katılan akademisyenlerimiz değişik ülkelerden gelmişlerdi. Çok güzel sunumlar yaptılar. Darende'de tebliğ sunan akademisyenler ise şunlardır:
Sempozyum 1. Oturum


Prof. Dr. Cihan Okuyucu/Yıldız Teknik Ünv. (Oturum Başkanı)/Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'de İlham Kaynakları – Prof. Dr. Kadir Özköse/Cumhuriyet Ünv./Hulûsi Efendi'nin Mektûbatı'nda Gönül Dili – Prof. Dr. Amina Siljak Jesenkoviç/Saraybosna Ünv./Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî'deki Aşk Konulu Mesnevî Kahramanlarına Göndermeler – Prof. Dr. Kazım Hacımeylic/Bosna Hersek/Bosnalı Mürşidlerle Hulûsi Efendi'nin Ortak Yönü – Yard. Doç. Dr. Tarık Abdulcelil/Kahire Türk Arş. Merkezi/Hulûsi Efendi'nin Hutbelerinde Ahlaki Değerler – Dr. Riham Rabah/Kahire Türk Arş. Merkezi/Hulûsi Efendi'nin İlim ve Sanata Verdiği Önem


 Sempozyum 2. Oturum


Prof. Dr. Yakup Çelik/Yıldız Teknik Ünv. (Oturum Başkanı) – Prof. Dr. Arif Naushahi/Pakistan/Government Gordan Kolej/Ubeydullah Ahrar ve Onun Öğretileri – Prof. Dr. Mehmet İnbaşı/Erciyes Ünv.Somuncu Baba ile Alakalı Mekanlar-Şehirler – İsra Tatlic/Saraybosna Ünv./Bosna Tekkeleri ile Somuncu Baba Külliyesinin Değerlendirmesi/ Karşılaştırılması – İmam Khalıd Husseın/İngiltere/İngiltere'de Tasavvufun Etkileri ve Hulûsi Efendi ile Ortak Yönleri – Dr. Ismat Durranı/Pakistan/Bahavalpur İslâmiye Ünv./Mazhar-ı Can-ı Canan'ın Öğretileri Farsça Literatüre Katkıları – Dr. Ümran Ay/Marmara Ünv./Hulûsi Efendi'nin Dîvân'ında Kardeşlik


BASININ İLGİSİ VE TEŞEKKÜR


Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumu için davet edildiğimiz Tv ve Radyo programlarına katılım sağlandı. Ülke Tv¸ Stv Haber¸ Tv Net¸ Kanal A¸ Olay Tv¸ Tgrt Haber¸ Burç Fm¸ Radyo 7¸ Moral Fm'de Somuncu Baba Ve Hulûsi Efendi ile ilgili çok güzel programlar oldu. Tüm yöneticilerine¸ sunucularına ve personellerine teşekkür ediyoruz. İstanbul ve Bursa basın toplantımıza katılan tüm basın mensuplarına¸ köşelerinde yer veren gazetecilerimize teşekkür ediyoruz. Sempozyumlarımızın düzenlenmesi için derin ufkuyla bizlere yön veren ve ışık tutan Sayın Vakıf Başkanımız Hamit Hamidettin Ateş Efendi'ye şükranlarımızı arz ederiz. Programlarımıza katılan tüm devlet erkânına¸ protokol üyelerine¸ akademisyenlerimize¸ uzaktan yakından katılan gönül dostlarımıza¸ emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Bâki muhabbetlerimizle…

Sayfayı Paylaş