SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ PANELLERİ

Somuncu Baba

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'nin tarihî¸ manevî¸ edebî¸ sosyal ve kültürel şahsiyetlerinin günümüz insanları tarafından daha yakından tanınması amacıyla Kayseri¸ Mersin¸ Sivas ve Malatya'da Vakfımız tarafından ‘Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Panelleri' düzenlendi. Panellere yoğun bir katılım gerçekleşti. İnsanlar Anadolu'nun manevî mimarlarını tanımak için belirlenen salonlara akın etti. Aynı zamanda panellere Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Hamid Hamideddin Ateş Efendi ve devlet protokolünden pek çok sima katıldı.

Bizüm gülşendeki güller


Dururlar taze solmazlar


Hazân olup dökülmezler


Zemistân ü bahâr olmaz


( Şeyh Hamid-i Velî (k.s)


 


 


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'nin tarihî¸ manevî¸ edebî¸ sosyal ve kültürel şahsiyetlerinin günümüz insanları tarafından daha yakından tanınması amacıyla Kayseri¸ Mersin¸ Sivas ve Malatya'da Vakfımız tarafından ‘Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Panelleri' düzenlendi. Panellere yoğun bir katılım gerçekleşti. İnsanlar Anadolu'nun manevî mimarlarını tanımak için belirlenen salonlara akın etti. Aynı zamanda panellere Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Hamid Hamideddin Ateş Efendi ve devlet protokolünden pek çok sima katıldı.


 


 Kayseri


  Panellerimize Somuncu Baba'nın doğduğu yer olan Kayseri'den başlandı. İlk yer olarak Kayseri'nin olması tesadüfî değildi. Kayseri'de ayrı ve özel bir ilgiyle karşılanıldı. Somuncu Baba ve Neseb-i Alîsinden Hulûsi Efendi'nin anılması anlamaya çalışılması insanlara ayrı bir huzur ve mutluluk veriyordu. Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan panelde bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım; "Gençlerimize idol ve örnek olarak manevî şahsiyetleri bir bir anlatmak¸ geleceğe bırakacağımız en büyük miras olacaktır" dedi. Başkan Yıldırım sözlerini şu şekilde tamamladı; "Darende'yi seviyor¸ sayıyor ve gıpta ediyoruz. Somuncu Baba tüm Anadolu'nun gönül erenlerinden birisidir. Bundan sonra da bu yolun devamı anlamında Akçakaya ile Darende arasında manevî bir köprü olacağına inanıyorum." dedi. Kayseri'de çok güzel bir panel düzenlenirken ruhlar büyüklerle buluşmanın huzurunu yaşadı.


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Panelinde¸ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman¸ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Özköse¸ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Eğitim ve İlmi Araştırmalar Müdürü Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli sunumlarını izleyicilerle paylaştı.


 


Mersin


Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda gerçekleşen panele Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar¸ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Soysaldı ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Eğitim ve İlmi Araştırmalar Müdürü Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli sunumlarını izleyicilerle paylaştı. Anadolu'nun münbit topraklarından yetişen ve Anadolu'nun manevî mimarları anıldı. İnsanların yoğun ilgisi karşısında ciddi bir yoğunluk yaşandı. Muhabbet ve sevgi gönüllerde hissedildi.


 


Sivas


 Sivas'taki Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Paneline çok yoğun ilgi vardı. Devlet erkânı ve protokolden katılım oldukça yoğundu. Açılış konuşmalarında ise Anadolu'nun manevî mimarları bir kez daha anıldı. Sivas Vali Yardımcısı Vefa Kaya¸ ömrünü insanlara ve toplum hizmetlerine adayanların asla unutulmayacağını söyledi. TSO Meclis Başkanı Mustafa Sarılar da konuşmasında¸ çocukluk yıllarından itibaren tanıma fırsatı bulduğu Hulûsi Efendi'nin insanlara verdiği önemden bahsetti. Mustafa Sarılar; "Örnek çalışmalarla insanlara sosyal ve kültürel anlamda hizmetler üreten Hulûsi Efendi Vakfı tarihî şahsiyetlerin günümüzde daha iyi anlaşılmasını sağlamak için böylesine güzel bir toplantıyı Sivas'ta düzenlemekle bu şehre¸ bu şehrin sakinlerine ve manevî şahsiyetlerine verdiği değeri sergilemektedir" dedi.


İl Müftüsü Yusuf Şahin ise bir düşünürün ‘Ben sevdiğimi aklımla¸ kalbimle asla sevmiyorum¸ ben sevdiklerimi ruhumla seviyorum' dediğini hatırlatarak; "Kalp ölüme akıl unutmaya mahkûmdur ama ruh hiçbir zaman ölmez. Bizde sevdiklerimizi ruhumuzla seversek işte o zaman mana ifade eder" şeklinde görüşlerini dile getirdi.


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Panelinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Kahraman¸ ‘Somuncu Baba'nın Eserlerinde Hz. Peygamber Sevgisi'¸ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Özköse¸ ‘Hulûsi Efendi ve Tasavvufî Edep Anlayışı'¸ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız ise ‘İhramcızade İsmail Hakkı Efendi ve Mevlid-i Şerifi' konularında konuşmalar yaptı.


 


Malatya


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi paneli Malatya'da çok güzel ve muhteşem geçti. Malatyalıların ayrı ve özel bir ilgisi bulunuyordu. Katılım o kadar güzeldi ki manevî feyz pınarları tüm gönüllere akıyordu. Malatya Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi'yi artık tanımaya başlıyordu. Bundan sonra da manevî mimarlardan feyz almaya devam edeceklerine dair mesajlar veriyorlardı. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır¸ panelde yaptığı konuşmada¸ şehirlerin gelişmesi için modern¸ alt yapı sorunları olmayan¸ fizikî yapılaşmasıyla güzelleşmesi için yapılan çalışmalar kadar¸ manevî yönden de imar gerektiğini bildirdi. Başkan Çakır; “Manevî imar¸ Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi gibi büyüklerimizi anlamak ve onlar gibi yaşamakla olur. Şehirler ne kadar gelişirse gelişsin¸ ekonomi ne kadar ileriye giderse gitsin bugün baktığımız zaman mutsuz¸ ruhsuz insanlar var ki¸ bu sorunu da çözmek lazım. Sadece gelişmeyi¸ kalkınmayı ön planda tuttuğumuzda bu buhranın içerisinden çıkmamız mümkün değil” dedi.


Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Panelinde Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Ahmet Şimşirgil¸ Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Soysaldı ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Eğitim ve İlmi Araştırmalar Müdürü Tarihçi-Yazar Resul Kesenceli sunumlarını izleyicilerle paylaştı. Malatya'daki panelde Hulûsi Efendi'nin Turgut Özal ile ilgili hatırası ve nasihatleri ile Darende İmam Hatip Lisesini açma hatırası izleyicileri duygulandırdı.


 


Panelistlerden İzlenimler


 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "Somuncu Baba Şeyh Hamid-i Veli'yi çok iyi tanımak gerekmektedir. O¸ Anadolu'ya manevî fetih için gelen Horasan erenlerindendir. Somuncu Baba Anadolu'ya yön verirken Osmanlı Coğrafyası üzerinde etkileri büyüktür. Öyle ki Hacı Bayram-ı Veli ve Akşemseddin'i yetiştirirken İstanbul'un fethi ve Fatih'in üzerindeki etkisini unutmamak gerekir. Aslında Somuncu Baba İstanbul'un manevî fatihidir."


 


Prof. Dr. Kadir Özköse:  "İnsanı yetiştirmek çok önemlidir. Eserden çok insana önem vermek gerekir. Bunun içinde büyükler insana kıymet vermişlerdir. Hulûsi Efendi'nin edep anlayışı her şeyin üzeridedir. Hulûsi Efendi gönüle çok önem verir. O gönül insanı ve hizmet insanıdır. Hazretin cümleleriyle özetleyelim. "Hulûsi Efendi dergâhını¸ Somuncu Baba ocağı¸ yüce veliler yatağı¸ gönüllere ferahlık bahşeden feyz u rahmet bucağı¸ Taceddin-i Veli Hazretlerinin otağı¸ gamları giderip neşelere gark eden¸ zevk ü sürur kaynağı¸ Darende'nin yüz ağı¸ ilim ve hikmet menbaı ve güzeller oymağı olarak nitelemiştir."


 


Prof. Dr. Abdullah Kahraman: "Somuncu Baba Hazretleri hep kendisini gizlemiştir. Sırrı ortaya çıktığında ayrılmıştır. Keramet göstermez istikameti düzgündür. Kendisini bir yıl takip eden birisi "Efendim hiç kerametinizi görmedim" dediğinde "Oğul bizde yalan¸ dedikodu¸ gıybet¸ birinin aleyhinde davranmayı gördün mü? Bizde yalnızca¸ dürüstlük¸ incelik¸ itina¸ istikameti gördün. Daha ne keramet arıyorsun" buyurmuş. Altıyüz yıldan beri bu inceliklerin devam ettiğini söylemiştir."


 


Prof. Dr. Alim Yıldız:  "İhramcızade Hazretleri Sivas'ın gelişmesinde çok etkili bir simadır. Günümüzde İmam-Hatiplerin değeri yeni anlaşılıyor. İhramcızade İsmail Hakkı Efendi 1950'de bu okulu açmış ve buradan çok güzel insanlar yetişmiştir Günümüzde bu noktaya daha yeni geliniyor. Mevlid-i Şerif ise zor zamanda yazılmış ve insanlara yön vermiş bir eserdir."


 


  Prof. Dr. Ali Akpınar: "Önce onlar gibi yaşamak zorundayız. Bakınız çok münbit topraklarda yaşıyorsunuz. Cennet vatanımızın her bir köşesi güzel ama Darende'yi biliyorsunuz¸ Darende hizmeti taşların arasından çıkaran bir yerdir. Bu topraklar dün de çok büyük insanları yetiştirdi¸ bu gün de yetiştiriyor. O yüzden maneviyat ruhunu bulunduğumuz yerlerde örnek şahsiyetlerin hayatları gibi yaşatmamız gerekiyor. Bir müddet Darende'de bulundum o insanlar öyledir ki sükût ehli ama eylem adamlarıdır. Hizmet insanlarıdır¸ çalışkandır ama yapmış oldukları işleri gizlerler."


 


Prof. Dr. Mehmet Soysaldı: Hulûsi Efendi ve Peygamber Sevgisi konusunda görüşlerini paylaştı¸ "Müslüman Allah'ı ve Allah dostlarını seven insandır.  Hz. Muhammed (s.a.v.)'i severek¸ onu örnek edinerek ve onun sünnetine ittiba ederek Hulûsi Efendi gibi yaşamak gereklidir."


 


Prof. Dr. Mehmet Karagöz: Sadat-ı Kiramın hizmetleri ve çalışmasının kıymetinden bahsederek büyüklerin yaptıkları güzel şeylerin açığa çıkmasını istememek¸ kötülüklerden de her daim uzak durmaya çalışmak gibi güzel huylarından bahsetti.


 


Yoğun Katılım ve Teşekkür


 


Kayseri¸ Mersin¸ Sivas ve Malatya'da halkın büyük teveccühü ile karşılaşıldı. Gelen izleyiciler gönüllüydü ve gönülleri güzeldi. Salonlar tamamıyla dolmuş hatta insanlar ayakta kalmalarına rağmen panelistleri sonuna kadar dinlemişler¸ bu panellerden ayrı bir huzur ve mutluluk duymuşlardı. Panellerin bitiminde dağıtılan Somuncu Baba ekmeğini alıyorlar ayrı bir feyz¸ muhabbet ve berekete kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Ayrıca panellere katılan protokol ve devlet erkânı teşekkürlerini bildirirken böyle bir organizasyonun kendilerini mutlu ettiğini belirtmişlerdi.


 


   Panellerimize katılan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamideddin Ateş Efendi¸ Sivas Vali Yardımcısı Vefa Kaya¸ Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır¸  Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım¸ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın¸ Sivas İl Emniyet Müdürü Kemal Seyhan¸ Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Yakup Aktürk¸ Sivas İl Müftüsü Yusuf Şahin Akdeniz¸ İlçe Müftüsü Bünyamin Akko縠 Mezitli İlçe Müftüsü Nusret Karabiber¸ Sivas TSO Meclis Başkanı Mustafa Sarılar¸ Mersin TSO Meclis Başkanı İbrahim Kiper¸ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Bozkuş¸  Prof. Dr. Abulkadir Yuvalı¸ Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil. Prof. Mehmet Karagöz¸ Prof. Dr. Abdullah Kahraman¸ Prof. Dr. Kadir Özköse¸  Prof. Dr. Alim Yıldız¸  Prof. Dr. Ali Akpınar¸  Prof. Dr. Mehmet Soysaldı Beylere¸ protokolün kıymetli üyelerine¸ sunucumuz M. Fatih Kerimoğlu'na¸ organizasyonda emeği geçen vakıf personelimize ve gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz… Sevgi ve saygılarımızla…

Sayfayı Paylaş