Kültür
Sayfa:42

ANADOLU İRFANIN KADİM KİTABI: MÜZEKKİ’N-NÜFUS

234 Dergi-38

Tasavvuf, günlük hayatın bin bir zahmetinden arınmanın uzun ve çileli bir yolculuğudur. Durak yok, soluk yok. Zira en küçük tereddüt… Devamını oku

DARBEYLE GELİP DARBEYLE GİDEN SULTAN IV. MUSTAFA

235 Dergi-165

Bir Darbeyle Gelip Başka Bir Darbeyle Giden IV. Mustafa’nın Tercüme-i Hâli Osmanlı padişahlarının 29. su, İslâm halifelerinin ise 108. si… Devamını oku

‘İLK MÜSLÜMAN’ SON PEYGAMBER’DİR!

235 Dergi-22

Batı kaynaklarında Allah’ın Rasûl’ünü anlatan çok sayıda, eseri inceledim, taradım ve aldığım notlarla;  “Batıdaki Hz. Rasûl” adıyla bir çalışma yaptım. … Devamını oku

Kalbine Danış

235 Dergi-32

İnsanın lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi olarak tarif edilen fıkıh[1], İslâm’ın ilk yıllarından itibaren insanların amelî hayata dair sorularına… Devamını oku

OKU! ALZAYMIR OLMA

235 Dergi-34

“Okumayı sadece maddî kazançlardan ibaret saymamak lazım. Canımız sıkıldığı için bir oyalanma uğraşı olarak görmemek lazım. Sadece boş zamanların boş… Devamını oku

SALGINLAR ve İLMİHÂL

235 Dergi-38

İlm-i hâl, durum bilgisi demektir. İlmihâl, insanın yaş, cinsiyet vb. durumuna göre dinen bilmesi ve uygulaması gereken hâlleri kapsayan ilimdir…. Devamını oku

DÜNYAYA YAYILAN BİR KAHRAMANLIK HİKÂYESİ: HAMZANÂME

235 Dergi-40

Milletlerin, hayatlarını canlı tutan, kültür dünyalarını süsleyen değerler vardır. Bunların başında, masal, hikâye anlatıcılığı, menakıbnâme, destanlar gibi dilden dile çoğalarak,… Devamını oku

GELMİŞ GEÇMİŞ EN YENİLİKÇİ PADİŞAH: SULTAN II. MAHMUD

236 Dergi-14

Mahmud, Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den Sonra Osmanlı’nın Son Soy Atasıdır Osmanlı padişahlarının 30. su, İslâm halifelerinin ise 109. su… Devamını oku

KAHVE ÂŞIK, FİNCAN MÂŞUK

236 Dergi-23

Çok zaman önceydi. Habeşistan diyarında yetişen bir ağaç cinsinin meyveleri, pek yakında gerçekleşecek olan o nâmütenahî vuslat anının heyecanı, ihtirası… Devamını oku

CEMÂLEDDÎN-İ HULVÎ ve “LEMEZÂT”I

236 Dergi-25

Cemâleddin Hulvî, on yedinci yüzyılda Halvetiyye Tarikatı’yla ilgili geniş çaplı çalışmasıyla dikkat çeken bir isimdir. Cemâleddin Efendi, 982/1574’te İstanbul’da dünyaya… Devamını oku