Kültür
Sayfa:41

BEŞERÎ AŞKTAN İLÂHÎ AŞKA

232 Dergi-37

Aşk imiş her ne var âlemde İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak Bir milletin dili ve kültürü, edebî eserleri,… Devamını oku

OSMANLI’NIN MAHZUN YILLARININ MAHZUN PADİŞAHI: SULTAN I. ABDÜLHAMİD/

+233 Dergi-14

Mahmud’dan Başlayarak Osmanoğulları’nın Son Üç Kuşağı Onun Soyundandır Osmanlı padişahlarının 27. si, İslâm halifelerinin ise 106. sı olan I. Abdülhamid… Devamını oku

Önder İnsanlar Allah Dostları

+233 Dergi-31

“Bir diğer sınıf ise sâbikûn, önde olanlar.”[1] İnsanların kendilerine gelen peygamberlere iman noktasında ve dindarlık tecrübeleri bağlamında tekdüze olmadıkları bilinen… Devamını oku

MANEVÎ BİR SIĞINAK GÜVEN DUYGUSU

+233 Dergi-33

“İnsanî olguların tam olarak anlaşılması ve kelimelerin anlamlarının tam olarak doldurulması gerekiyor. Biz bazı kavramların değerini anlamsızlaştırdığımız sürece hayatımızdaki değerlerin… Devamını oku

ADALET, İLÂHÎ ADALET…

+233 Dergi-66

Adalet herkes için geçerli ve herkese gereklidir. Zalimin zulmü cezasız kalırsa bu, toplum içindeki bunalımları ve farklı suçları beraberinde getirir…. Devamını oku

İRFAN EHLİNİN DOSDOĞRU KİTAPLARI: ENVARU’L-AŞIKIN

+233 Dergi-38

Anadolu’nun yurt olmasında, yalın, sade ve irfanî geleneğin tevhit çizgisinde, yıllar yılı akan bir volkanik yapısı vardır. Bu havzayı besleyen,… Devamını oku

SANATKÂR RUHLU BİR PADİŞAH: SULTAN III. SELİM HAN

Ek Açıklama 2020-04-10 100841

Şehzâde III. Selim’in Doğumu Büyük Bir Sevinçle Karşılanmıştı. Osmanlı padişahlarının 28. si, İslâm halifelerinin ise 107. si olan Sultan III…. Devamını oku

TEKKE ÂDÂBI

234 Dergi-30

Tarih boyunca cami, medrese, aşevi, kervansaray, sınır boylarında gözetleme kulesi, karargâh ve sanat evi gibi muhtelif fonksiyonlar icra eden tekkeler,… Devamını oku

KİŞİLİĞİ TEHLİKEYE ATAN DUYGU; ÖZENTİ

234 Dergi-32

“Bir insana, başkalarına özenerek şunları bunları yapmalısın gibi telkinler yerine neler yaptığına dikkat etmek ve bu kişiliğinde hangi unsurların iyi… Devamını oku

ÇAĞDAŞ İNSANIN HASTALIĞI: DÜNYEVİLEŞME

234 Dergi-36

Yüce Allah, insanı en güzel bir surette yaratmış[1] ve ona sayısız nimetler bahşetmiştir.[2] Ayrıca insanı yaratıklar içerisinde üstün kılmış[3]  ve… Devamını oku