Kültür
Sayfa:38

Bin Yıllık Gelenek ve 15 Temmuz

somuncubaba-225-06bin_yillik_gelenek

Anadolu’nun vatan olmasında Orta Asya bozkırından yeşeren manevî iklimin rolünü asla inkâr edemeyiz. Vatan, toprak parçasına akıtılan kan, dökülen ter,… Devamını oku

Vahy ve Edeb Talimi

Edeb, güzel ahlâk, sahibini küçük düşürücü durumlardan koruyan meleke, takdire şâyân davranış anlamlarına gelir. Edeb kavramı Kur’ân’da yer almazken eş… Devamını oku

Tahammülsüzlüğün İlacı “Sabır”

Son zamanlarda haberlerde birbirinden ilginç ve bir o kadar da vahim olaylara şahit oluyoruz. Tahammülsüz bir toplum olmanın getirdiği acı… Devamını oku

KIRK YILLIK TECRİT HAYATINDAN SONRA TAHTINA KAVUŞAN SULTAN: II. SÜLEYMAN

somuncubaba-226-02.süleyman

Kösem Sultan’la Hatice Turhan Sultan’ın İktidar Mücadelesi ve II. Süleyman Yaygın kanaate göre 15 Nisan 1642/15 Muharrem 1052’de İstanbul’da dünyaya… Devamını oku

DİVAN-U LÜGATİ’T-TÜRK VE KÜLTÜRÜMÜZ

somuncubaba-226-divan-ı.lügatı.türk

Divan-u Lügati’t-Türk, Türk-İslâm klasikleri arasında, dil ve kültür üzerine yazılmış en kapsamlı eser olarak kabul edilir. Eserimizin yazarı, Kaşgarlı Mahmut,… Devamını oku

TASAVVUF VE TENKÎD

somuncubaba-226-hamit-demir

Tenkîd; bir bilginin, fikrin, fiilin veya bunlara sahip olan insanın iyi ve doğru yanlarını takdir edip yanlışını, hatasını, noksanlığını tespit… Devamını oku

GERÇEK ARKADAŞ OLMAK / HAKİKİ YOL ARKADAŞI OLABİLMEK

somuncubaba-226-arkadaşolmak

Hodgam u rüsvâyım gönül arkadaşlık eyler misin Zâr u bî-pervâyım gönül arkadaşlık eyler misin[i]… Es- Seyyid Osman Hulûsi Efendi bu… Devamını oku

HESÂBA ÇEKİLMEDEN NEFSİ HESÂBA ÇEKMEK

somuncubaba-226-mehmetsoysaldı

İnsan, Yüce Allah’ın yaratmış olduğu en şerefli varlıktır. Yaratılıp bu dünyaya gönderilerek başıboş bırakılmamıştır. İnsanın yaratılışının bir gâyesi vardır. İnsan… Devamını oku

UZUN KAFES HAYATINDAN SALTANATA GİDEN YOLDA SULTAN II. AHMED

somuncubaba-227-05-malkoç

  Geceden Gündüze Uyanan Bir Şehzade: Sultan II. Ahmed   Osmanlı padişahlarının 21. si, 86. İslâm halifesi olan Sultan II…. Devamını oku

Sulhü Olmayan Cenk

somuncubaba-227-10-hamitdemir

Kişi, kendisini yaratan ve nimetleriyle yaşatan, dünyada yaptığı her işin âhirette karşılığını verecek olan Rabb’ini tanıyınca, kendisinden talep edilen şükür… Devamını oku