Kültür
Sayfa:37

Fonksiyon ve Değeri Açısından Tasavvufî Kurumlar

Tekke, Zaviye, Dergâh, Ribat, Âsitâne ve Hankâhlar “Fikirler, ancak kendilerini hayatla buluşturan kurumlarıyla yaşamaya devam edebilirler.” Bu tespite tasavvufî sistem… Devamını oku

Tahtın, Kardeşe Verilmesinin İlk Adımı: Sultan I. Mustafa

somuncubaba-221-06sultan1mustafa

Bir cihan devleti olan ve dünyaya adalet dağıtan Osmanlı’nın 15. padişahı olan Sultan I. Mustafa 1592 yılında babasının sancak beyi… Devamını oku

Maktul ve Mazlum Bir Padişah: Sultan Genç Osman

somuncubaba-222-06maktul

Osmanlı padişahlarının 16.sı, İslâm halifelerinin 95.si olan II. Osman, nam-ı diğer Genç Osman, mazlum ve maktul bir padişahımızdır. 03 Kasım… Devamını oku

İbrahim Hakkı Erzurumî

Anadolu’da yaşayan evliyanın ve âlimlerin büyüklerinden İbrahim Hakkı, 18 Mayıs 1703 senesinde Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğdu. Babası Osman Efendi de… Devamını oku

Bağdat FatihiSultan IV. Muradve Zamanı

Dünyevî ve Uhrevî İlimlerle Donanmış Âkil Bir Padişahtır IV. Murat Han Osmanlı Devleti’nin 17. padişahı olan Sultan IV. Murad, 27… Devamını oku

Atebetü’l-Hakâyık ve Bir Haslet

somuncubaba-223-06atabetul

Tarım toplumundan bilgi toplumuna geçiş, hiç de sanıldığı gibi kolay olmadı. Avrupa, kendi içinde sanayisini zorluklarla tamamladı. 18. yüzyılı buharlı… Devamını oku

İnsanlık ve Toplum Bilinci İçin Tebliğ

İyiliğe yöneltmek, doğruları anlatmak, insanları bilinçlendirmek, vicdan ve akılları bilgi ve ilimle donanımlı hale getirmek, Rasûl’ün önderliğinde bir yaşam tarzıyla… Devamını oku

Bir Huzur ve Sükûn Diyarı Darende Onu İnşa Eden Manevî Mimarlar

somuncubaba-224-04huzur_sukun

Bir Huzur ve Sükûn Diyarıdır Darende Bazı coğrafyalar vardır ki insanı çepeçevre sarıp sarmalar. Ruhunuz orada huzur ve sükûna kavuşur…. Devamını oku

Yarına Umutla Bakmak

İlim tâlibi, gayretli, hamiyetli genç kardeşlerim… O saf, temiz gönlünüze düşen yönleriyle derin ve ağır meseleleri, İslâm, ilim ve anlama… Devamını oku

Avcılığa Düşkünlüğüyle Tanınan Bir Padişah: IV. Mehmed

somuncubaba-225-04avci_padisah

İktidarda Olmak Her Zaman     Muktedir Olmak Değildir 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslâm halifesi olan Sultan IV. Mehmed Han,… Devamını oku