Kültür
Sayfa:30

GÜZEL KONUŞMAK

GÜZEL KONUŞMAK

Mü’min kul, bütün hayatını güzelleştirmek için çabalar. İbadetlerinden lezzet alabilmek ve Allâhu Teâlâ’nın murâd ettiği gibi edâ edebilmek için gayret… Devamını oku

GÖZYAŞIM YAĞMUR GİBİ

GÖZYAŞIM YAĞMUR GİBİ

O hilâl ebrûnı gördükce gözüm giryân olur ‘Âdet oldur kim görünse mâh-ı nevbârân olur Ahmed Paşa (Ebrû: kaş. giryân: gözyaşı… Devamını oku

BUHURİZÂDE MUSTAFA ITRÎ EFENDİ

Buhurizâde Mustafa Itrî İstanbul’da Mevlânâkapı civarındaki Yayla (Yaylak) semtinde doğdu. Asıl adı Mustafa olup kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi yoktur…. Devamını oku

NEFSİNİ ARINDIRAN KURTULUŞA ERMİŞTİR

Sözlükte “temizlemek, arıtmak” anlamlarına gelen tezkiye kelimesi ruhu manevî kirlerden temizlemek demektir. Allah Rasûlü’nün görevlerinden biri de insanın manevî kirlerinden… Devamını oku

KARDAŞLIK

Kerkük, Musul, Halep eş… Mardin, Urfa, Antep kardeş… Merkezi İstanbul’da olan Doğu Türkistan Vakfı’nın uzun zamandan beri yayımladığı Kardaşlık adlı… Devamını oku

CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

Kutlu elçinin Mekke’den Medîne’ye hicret ederken yapmış olduğu ilk icrâat, Medîne’ye yakın bir yer olan Kuba’da bir mescid inşâ etmek… Devamını oku

VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

VUSLAT SABAHINI GÖZLERKEN

Divan şiirinde âşık, her dem sevgiliyi görmek için uğraşır durur. Âşık, sevgilinin bir anlık kendisini göstermesi ihsanına nail olabilmek için… Devamını oku

HOCA SADEDDİN EFENDİ

HOCA SADEDDİN EFENDİ

Hoca Efendi diye ün kazanan, Hoca Sadeddin Efendi Yavuz Sultan Selim’in has nedimi ve yakını olan Hasan Can’ın oğludur. Sadeddin… Devamını oku

KUR’ÂN’A GÖRE ALLAH’IN RASÛLÜ

Âlemlere rahmet ve bütün insanlığı müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Allah Rasûlü aynı zamanda peygamberlik halkasının da sonuncusudur. Peygamberler gönderildiği… Devamını oku

SÛFÎNİN SEYİR DEFTERİ

Tasavvuf ehli, şeytan, dünya ve nefsin bağlarından kurtulup ‘vâsıl-ı ilallah’ olabilmek için manevî bir yolculuk gerçekleştirmenin gereğinden sıklıkla bahsetmişlerdir. Onların… Devamını oku