Kültür
Sayfa:27

HZ. PEYGAMBER VE İSTİŞARE

197-somuncubaba-istisare

Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM Allah Rasûl’ünün vefatından sonra Müslümanlar her ne zaman Kur’an ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’i kendilerine rehber edindilerse… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZ’İN İZİNDE EHL-İ SÜNNET

197-somuncubaba-ehli_sunnet

Prof. Dr. Mehmet SOYSALDI “Ehlu’s-sünnet” tabiri, dinde bid’atlerin ve Hariciyye, Mu’tezile, Mürcie ve Şîa gibi çeşitli fırkaların ortaya çıkmasından sonra,… Devamını oku

BATTALNAME’NİN DEVAMI DANİŞMENDNAME

197-somuncubaba-danismendname

Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN Anadolu’da Malatya’dan başlayıp İstanbul’a kadar uzayan çizginin kuzeyinde kalan kısmın (Sivas, Tokat, Kayseri, Ankara, Çorum,… Devamını oku

TEVHİDE GEL TEVHİDE

197-somuncubaba-tevhid

Hemen bütün çağlarda insanlığın en önemli meselesi savaşlar ve kavgalar olmuştur. Hayatları çekilmez hale getiren bu kadim problemin temelinde ise… Devamını oku

ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜNE BAKIŞ

197-somuncubaba-elestiri

İnsan, yaratılışından bu yana zaman zaman çeşitli hatalara düşen bir varlık. Yanılgılar, hatalar, bilinmezlikler hepsi bir araya geldiğinde bir süre… Devamını oku

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE DÜRÜSTLÜK

198-somuncubaba-peygamber_durustluk

Allah Rasûlü, İslâm’ı insanlara anlatmaya başladığında pek çok zorlukla karşılaştı. Kur’an’ın pek çok âyetinde belirtildiği gibi, Hz. Peygamber (s.a.v.)’i getirdiği… Devamını oku

EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ’Yİ (R.A.) ANARKEN

somuncubaba-199-10eyyupelensari

Bazı insanlar için gönlümüzde özel bir yer açarız. İsimlerini andığımızda yüreğimiz kıpraşır. Çünkü bizleri kendilerine bağlayan pek çok sebep vardır…. Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ’NİN (K.S.) MEKTÛBÂT’INDA ÂYET-İ KERİME REFERANSLARI

somuncubaba-200-12hulusi_efendi_mektubat

Daha önceki bir çalışmamızda Hulûsi Efendi’nin Mektûbât’ındaki kelam-ı kibar şeklinde ifade edilebilecek iktibaslarından bahsetmiştik. Bu süreçte, onun fikirlerini çeşitli ayet-i… Devamını oku

HZ. PEYGAMBER (S.A.V.) VE SÖZE SADÂKAT

somuncubaba-200-13peygamber_badakat

Allah’ın son elçisi insanları son hak dine davet etmeye başladıktan sonra hiç kimse onun şahsiyetiyle ilgili bir eleştiri yöneltmedi. Teblîğ… Devamını oku

İSLÂMÎ LİTERATÜRDE FİTNE KAVRAMI

somuncubaba-201-09fitne

Fitne kavramı Arapça olup sözlükte; deneme, imtihan, sınama, maddî ve manevî sıkıntı, üzüntü, fikir ayrılığı, kargaşa, karışıklık, ayrılık, savaş, anlaşmazlık,… Devamını oku