Kültür
Sayfa:18

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)'DEN GÜNÜMÜZE MUKADDES EMANETLER: HIRKA-İ SAADET

Somuncu Baba

Padişahlar gittikleri yerlere Hırka-i Saadet'i de beraber götürürlerdi ki bunun için Edirne Sarayı'nda özel bir mekân bulunuyordu. Şimdiki Beylerbeyi Sarayı'nın… Devamını oku

İSLÂM VE YETİMLER

Somuncu Baba

"İslâm'da yetimlerle ilgili olarak; onlara iyilik yapmak¸ ikramda bulunmak¸ kollayıp gözetmek¸ âdil davranmak¸ yedirip içirmek¸ infakta bulunmak¸ horlayıp incitmemek emredilmektedir."… Devamını oku

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V)'DEN GÜNÜMÜZE MUKADDES EMANETLER: MÜBAREK KILIÇLAR

Somuncu Baba

Fatih¸ Eyüb Sultan (r.a)'ın kabrinin bulunmasından sonra yeni fetih­lere öncülük etmesi için Akşemseddin'in eliyle burada kılıç kuşanmış¸ dua edilmişti. Öyle… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S) VE İLİM

Somuncu Baba

"Takî Efendi¸ ilim adamlarını/âlimleri İbn Mesud¸ İmam Azam ve diğer büyük şahsiyetler gibi seçkin kimseler olarak görmekte ve bu konumlarının… Devamını oku

DAYANIŞMA HALİNDE ORTAYA ÇIKAN DİNDARLIĞIMIZ

Somuncu Baba

"Hiç şüphe yok ki¸ arkadaşlıkların ve dertleri paylaşımın en güzeli Allah yolunda oluşturulan kardeşliklerdir. Böylesi arkadaşlıklar dünyevî gailelerle kurulmadığı için¸… Devamını oku

KOMŞULUK

Somuncu Baba

"Hz. Âişe (r.anhâ) de komşuluğun her taraftan kırk evlik mesafe olduğunu ve bunlar arasında komşuluk hukukunun olacağını söylemiştir." Sözlüklerde komşu¸… Devamını oku

İSLÂM'DA HARAM

Somuncu Baba

İslâm dini insana zararlı olan her şeyi yasaklamıştır. Haramlar genel olarak korunması zaruri olan beş şeyi zedeleyen ve onlara zarar… Devamını oku

CAN VEREN PERVANELER'DE HULÛSİ EFENDİ'NİN ‘PEYDA' REDİFLİ GAZELİ

Somuncu Baba

Klasik dîvân edebiyatımızın en güzel örneklerini veren¸ son yüzyılın en büyük belki de tek Dîvân şairi Hulûsi Efendi'nin beyitleri bizlere… Devamını oku

HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.V.)'DEN GÜNÜMÜZE MUKADDES EMANETLER: HAZRET-İ PEYGAMBER (S.A.V.)'İN KABİR TOPRAĞI

Somuncu Baba

“Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'in kab­rinden tamir sırasında dökülen toprak­lara “Gubâr-ı Şerîf denmektedir. İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hırka-i Saâdet Dairesi'de 17 cm…. Devamını oku

KÂBE'NİN ETRAFI

Somuncu Baba

Ecdadımız bazı camilerde¸ insana kulluğunu daha camiye girerken hatırlatmak ve edebini takınmasını sağlamak amacıyla¸ çok ince bir düşüncenin sonucu olarak… Devamını oku