Kültür
Sayfa:15

TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA EHL-İ BEYT'TEN BİR SAHABÎ: KUSEM B. ABBÂS

Somuncu Baba

"Kusem¸ Rasûlullah (s.a.v.)'ın amcası Abbas'ın oğludur. Annesi; Hz. Hatice ve Hz. Abbâs'dan sonra Müslüman olan ilk kadın sahâbî Ümmü'l-Fazl Lübâbe… Devamını oku

NANKÖRLÜK: KULLUĞU UNUTMANIN BİR BOYUTU

Somuncu Baba

"Eğer ciddi bir rahatsızlığımız varsa kendi kendimize onlarca söz veririz¸ bundan sonraki hayatımızı düzelteceğimize dair. Ama bir süre geçtikten sonra… Devamını oku

ANADOLU VE BALKAN COĞRAFYASINDAKİ MANEVÎ MEKÂNLAR VE ÖNDERLER

Somuncu Baba

"İslâm orduları Anadolu üzerinden İstanbul'a ulaşma mücadelesini sürdürürken bir yandan da deniz yoluyla İstanbul'un kuşatılması da söz konusu olmuştur. İslâm… Devamını oku

BİR HADİS RÂVÎSİ OLARAK HZ. ÂİŞE (R.AH) ANNEMİZ

Somuncu Baba

"Annemiz hadisler hususunda çok titizdi. Yaşadığı müddetçe mübârek elçinin buyruklarının insanlara doğru ulaşması hususunda kendini ölesiye yordu. Birinin bir hadisi… Devamını oku

BİR İSLÂM KAHRAMANI CELALEDDİN HAREZMŞAH

Somuncu Baba

"Bilindiği gibi Ahlat Türklerin Doğu Anadolu'daki en önemli merkezlerindendir. Önemli bir ticaret yolunda yer almasından dolayı zengin ve aynı zamanda… Devamını oku

ÂYETLERE YENİ ANLAMLAR YÜKLEME ÇABALARI

Somuncu Baba

“Allah'ın son kitabı her insanın farklı hikmetleri bulup çıkarabileceği genişlik ve derinliktedir. Çünkü Allah katından münezzel/indirilmiş olduğundan¸ insan her baktığında… Devamını oku

BETON KUTULARA HAPSEDİLMİŞ YAŞAMLAR

Somuncu Baba

"Esasında apartman içinde koşamama¸ gürültü yapamama sadece çocuklarımız için bir elem değil elbette. Televizyonun¸ radyo veya başka bir cihazın sesini… Devamını oku

YANLIŞ YERDE HARCANAN ENERJİ

Somuncu Baba

"Bir kısmımız diğerlerinden belki daha fazla yaşıyor. Kezâ daha sağlıklı veya daha iyi imkânlar içinde ömür sürenlerimiz var. Sonuçta herkes… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN MENKIBEVÎ HAYATINDAN KESİTLER

Somuncu Baba

Tasavvuf¸ Hakk (c.c.)'ın rızasını kazanmak ve ebedî saadete ulaşmak için nefsi terbiye etme¸ ahlâkı güzelleştirme¸ içi ve dışı tenvir etme¸… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSİ-İ DARENDEVÎ'DE HZ. ÂDEM (A.S.)

Somuncu Baba

Meleklere: ‘Âdem'e secde edin' demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız İblis diretti¸ böbürlendi ve nankörlerden oldu." Hakk ehlinin bir demi âlem… Devamını oku