Kültür
Sayfa:12

ALLAH İÇİN YAŞAMAK

Somuncu Baba

"Mü'minin sahip olması gereken bu bakış açısı esasında pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. İnananların önemli bir kısmının buraya kadar… Devamını oku

OĞLU MEHMET BAHATTİN EFENDİ'NİN NOTLARINDA MUSTAFA HAKİ EFENDİ (K.S.)

Somuncu Baba

"Mustafa Hâkî Tokadî Hazretlerinin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964)'nin "Tasavvuf ve Menâkıb" adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸ H…. Devamını oku

20. YÜZYILDA ‘VAHDET' NEŞVESİYLE PARLAYAN BİR SİLSİLE

Somuncu Baba

"Vahdet fikrinin en belirgin özelliklerinden birisi olan dünyanın geçici olduğu fikrine yer vererek sözlerine başlayan Çorumî¸ sonrasında Allah'tan başka bir… Devamını oku

İNSANLARIN EN GÜZELİ

Somuncu Baba

Beşerin hayranlığı bir yana bizzat Cenâb-ı Hak seni beğendi ve övdü. O övdükten sonra farzımuhal bütün beşeriyet seni zemmetse şanına… Devamını oku

ÜMMET BİLİNCİ

Somuncu Baba

Bu hitap tarzı herkesi "kardeşlik" potasında tek vücut yapmayı hedefleyen son dinin ne kadar hassas ve nâzik bir dil kullandığının… Devamını oku

ESKİŞEHİR'İN MANEVÎ COĞRAFYASI

Somuncu Baba

Eskişehir'in tarihî kimliğini nasıl Odunpazarı'nda buluyorsak maneviyat büyüklerinin izlerini de yine bu bölgede aramamız gerekiyor. Kurşunlu Külliyesi yakınında¸ Bademlik'e çıkışta… Devamını oku

İLETİŞİMİN AYAK BAĞI/YANLIŞ ANLAMALAR

Somuncu Baba

İletişim yoksunluğundaki temel nedenlerden biridir söylenileni yanlış anlama ve algılamalar. Yanlış anlama ve algılama nihayetinde asıl konudan uzaklaşılmakta belki de… Devamını oku

BİLGİ VE BİLGİNİN DEĞERİ

Somuncu Baba

Her bilgi her yerde geçmez. Şayet denizdeysen gramer bilmenin sana hiçbir yararı yok. Diğer taraftan bilgi bir varlık iddiasıdır¸ oysa… Devamını oku

UNUTULAN BİR GELENEĞİMİZ: HER AN ABDESTLİ OLMAK

Somuncu Baba

Müslümanları Müslüman yapan değerler vardır ancak yaşadığımız dünyada batı kültürünün baskısı altında erozyona uğrayan ve savrulan bu kitlenin kıymetlerine eskisi… Devamını oku

İRFANÎ GELENEK PERSPEKTİFİNDEN ZAMANIMIZA BAKIŞ: GÜNÜMÜZÜN ÂRİFİ OLMAK

Somuncu Baba

"Sûfîler¸ Allah'a ve diğer iman esaslarına şeksiz şüphesiz bir şekilde iman etmenin öncelikli bir görev olduğu kanaatindedirler. Çünkü Allahu Teâl⸅ Devamını oku