Kültür
Sayfa:11

CÖMERTLİK TİMSALİ OLARAK HZ. PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)

Somuncu Baba

"İslâm¸ insanların bencil tutkularından¸ aşırı mal sevgisi ve hırstan korunabilmesi için cömertliği ahlâkî bir fazilet olarak kabul etmiştir. Bizim için… Devamını oku

İHRAMCIZÂDE İSMAİL HAKKI EFENDİ VE ARAP ŞEYH

Somuncu Baba

İsmail Hakkı Efendi¸ hem ailelerinin yakın ilişkisi hem de manevî kılavuzluğundan istifade etmek için Arap Şeyh'in sohbetlerine devam etmiş birisidir…. Devamını oku

KÖTÜ SÖZDEN DİLİ KORUMAK

Somuncu Baba

“İnsanın kendisine denilmesini veya yapılmasını istemeyeceği bir şeyi karşısındakine dememesi veya yapmaması. Kimsenin kalbini kırmaması¸ onuruyla oynamaması¸ ağzına sahip olması.”… Devamını oku

ÜMMÎ SİNÂN – DOST BAĞININ BÜLBÜLÜ

Somuncu Baba

"Bu toprağı seviyorum. Bu gökyüzünü… Sizleri seviyorum. Evet¸ sizin önünüzde "ben burhânım" diyen büyük bir rehber var; Ümmî Sinan var."… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE ‘MİKYAS-I ŞERİAT'TA YAYIMLANAN MAKALELERİ

Somuncu Baba

Mustafa Takî Efendi¸ Millî Mücadele'nin etkin simalarından birisidir. O¸ halk üzerindeki etkisi ve siyasî mücadeleleri ile bu döneme damga vuran… Devamını oku

GÜZEL KOKU

Somuncu Baba

“‘Esans sürünmek ilim halkalarımızın da bir geleneği idi. Hocalar abdestlerini alır¸ en güzel elbiselerini giyer¸ taranıp kokularını sürünerek ilim meclislerine… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN ‘MEKTÛBÂT'INDA AHLÂKÎ İLKELER

Somuncu Baba

"Hulusî Efendi¸ tasavvuf yolunun deruni anlayışından süzülen güzel ahlâk ilkelerinin kişisel ve toplumsal anlamdaki değerini büyük bir nezaketle dile getirmiştir…. Devamını oku

KUR'AN VE SÜNNET'TE İNSAN HAKLARI

Somuncu Baba

“Bu tür olaylar cereyan ederken 20 yaşlarında olan Peygamberimiz¸ risâletle görevlendirildikten sonra Hılfu'lfudûl hakkında¸ ‘Ben¸ Abdullah b.Cüd'an'ın evinde yapılan bir… Devamını oku

KUR'AN VE SÜNNET'TE İNSAN ONURUNA VERİLEN DEĞER

Somuncu Baba

Peygamberimiz öncelikle insana değer veriyordu. İnancı¸ rengi¸ kabilesi ne olursa olsun insan onun için değerliydi. Câbir b. Abdullah'tan rivâyet edilen… Devamını oku

MUSTAFA HÂKÎ EFENDİ (K.S.)'DEN MENKIBELER

Somuncu Baba

Musttafa Hâkî Tokadî Hazretlerinin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964) 'nin "Tasavvuf ve Menâkıb" adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸… Devamını oku