EBCED HESABIYLA TARİHLER

Somuncu Baba

Regâib Kandilinin Aydınlığında Hakka
Yürüyen Şule Bilman’ın Vefatına Tarih

Regâib Kandilinin Aydınlığında Hakka
Yürüyen Şule Bilman’ın Vefatına Tarih


Kur’an hizmetçisinin nurlu şulesi söndü
Bilman ailesinin nurlu şiması söndü
Çıktı üçler söyledi vefatın haberini
“HÛ… REGÂİBİN KANDİL ŞÛLE’Sİ SÖNDÜ – 2008

Erdem Beyazıt’ın Vefatına Tarih

Şiir¸ çile ve hikmet
Gönül¸ sezgi ve hizmet
Çıktı kıklar söyledi
“ŞAİR ERDEM’E RAHMET’ – 1429

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini
Neşreden Necla Pekolcay Hocamızın üsûlûne Tarih


Siyer ve Mevlid benim gözümün nuru dedi
Bu yola emek vermek gönül huzuru dedi
Geldi kırklar birlikte on mevlidhan da hazır
“NECLA HANIMEFENDİ VESİLETU’N-NECAT DEDİ” – 2008

Bir Kandil Gecesi Rabbine Dönen
Şule Bilman’ın Rihletine Tarih

Kur’an muallimidir şefaatcısı Furkan
Hizmetin öncüsüydü dua eder muhibban
Geldi kırklar âh ile söylediler rihletin
“DÖNÜŞÜN MUHTEŞEMDİR” dostumuz Şûle Bilman – 1429

Regâib Kandilinde Mevlid okunurken Rahmet-i
Rahman’a Kavuşan Necla Pekolcay Hanımefendi’nin
Vefatına Tarih

Yaradana ibadet
Mahlukata merhamet
Hayy zikri çıktı dilden
“ NECLA HANIMA RAHMET ” – 1429

Sayfayı Paylaş