Kültür-Sanat

SİVAS'I ŞEREFLENDİREN BÜYÜK VELİ : İSMAİL HAKKI EFENDİ

Somuncu Baba

Soğuk Sivaş hangi mevsimi yaşıyorsa yaşasın¸ o güzîde mabette her zaman “ ilahî aşk” ve “sükûnet” iklimi yaşanır. Yüreklerimizi titreten… Devamını oku

VEFÂTININ 83. YILINDA MUSTAFA TAKÎ EFENDİ VE GÜNÜMÜZE DE YÖN VEREN BAZI MESAJLARI

Somuncu Baba

1 Ağustos 1925 tarihinde bu fânî dünyadan ayrılan Takî Efendi¸ hayatı boyunca¸ son derece vatanperver¸ fedâkâr¸ sabırlı¸ kalbindeki imanı ile… Devamını oku

DİVÂN-I HULUSİ-Î DÂRENDEVÎ ESMÂ’ÜL-HÜSNÂ MELİK¸ KUDDÛS VE SELÂM İSİMLERİ

Somuncu Baba

Bil “alleme'l-esmâ” nedir isim ve müsemma nedir Hem tâc-ı “kerremnâ” nedir anı giyen muhtar ola1 MELİK: Melik ismi gerçek anlamda… Devamını oku

7. DARENDE SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ YAPILDI.

Somuncu Baba

Vakfımızın Daren-de Belediyesi ile or­taklaşa tertip ettiği “7. Darende¸ Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Kültür Etkinlik­leri” 21 Haziran 2008 Cumar­tesi… Devamını oku

ŞEHRİN KAPILARINI HAKİKAT'E AÇAN LİDER : FATİH

Somuncu Baba

Fetih¸ nefsin kapılarının açılmasıdır. Benliğin sırları¸ varlığın hakîkatine doğru yapılan gezide belirir. Fütûhât¸ insanın¸ kendi varlığının esrârının kendi görüşüne açılması¸… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛS-İ DÂRENDEVÎ'DE ESMÂ'ÜL- HÜSNÂ ALLAH – RAHMÂN RAHÎM İSİMLERİ

Hafî vü celî kulun Allah’ı zikretmektir şânı Hüdâ’nın zikr ü fikriyle yücelt sen şân-ı insanı1 Arapçada isim kelimesinin çoğulu olan… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİNİN:FÜTÜVVET GELENEĞİNİN EN DEĞERLİ HALKASI

Somuncu Baba

“O¸ ilâhî aşk şarabıyla sermest olan bir modern zamanlar bilgesidir. Mesleği muhabbet¸ meşrebi aşk¸ yolu fütüvvet¸ silsilesi altın nesil¸ çabası… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN İNSANLIĞA NASİHATI

Nasîhat manzûmesinin en dikkat çeken yönlerinden birisi¸ bütün insanlığa seslenmesi ve Allah Teâlâ’nın yarattığı her canlının ıslahının hedef olarak seçilmesidir…. Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ’NİN MEKTÛBÂTI'NDA GÖNÜL EĞİTİMİ

Somuncu Baba

“Son dönem gönül tabiplerinden olan Hulûsi Efendi de insanların maddî ve mânevî ilerleme¸ gelişme ve olgunlaşmaları için ömrünü gönül dünyalarına… Devamını oku

VAKIF MÜLKÜ ALLAH'IN MÜLKÜ

akıf mülkünü korumak ve sahiplenmek noktasında ise Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakfiyesinde geçen şu cümleler çok dikkat çekicidir: “Her… Devamını oku