Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı

Eğitimci-Yazar M. Emin Karabacak ve İlahiyatçı-Yazar Mustafa Karabacak’ın birlikte hazırladıkları ‘Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı’ kitabı okurlarla buluştu. Ensar Neşriyat’tan çıkan kitapta, günümüz insanlarının vazgeçilmezi olarak gördükleri akıllı telefonların aile hayatına etkileri sade bir dil ve güncel örneklerle anlatılmış.
Akıllı telefonların fayda ve zararlarından daha çok, iletişim çağında aile içi iletişimsizlik konularının ele alındığı eserde bunun sebep olduğu sıkıntılar ve çözüm yolları sunulmuş. Kitapta ayrıca, anne babaların, çocuklarının ders başarısının önünde en büyük engel olarak gördükleri telefon ve tabletlerle mücadelede nasıl baş edebileceklerinin metotları üzerinde de durulmuş. Çocukların davranış eğitimleri istenen seviyede olmaması, çalışan anne babaların çocuklarla nitelikli zaman geçirememeleri, çocuk eğitiminin sadece annelerin üzerine kalması gibi konular sade, akıcı ve anlaşılır örneklerle ele alınmış.
Kitapta yazarlar sıkıntının kaynağı olarak anne babalar ile çocukların farklı dili kullanmalarına dikkat çekerek şunları dile getirmektedirler: “Günümüz çocukları ve gençleriyle iyi iletişim kurabilmek için, yaşadığımız zamanı ve çocukların dünyasını iyi okumak gerekir. Eskiden çocuklar ve gençler sadece yalın ilgi ve bilgi isterlerdi. Günümüz çocukları ve gençleri teknolojinin diliyle ilgi ve bilgi istemektedir. Yani her çocuk, her genç içinde yaşadığı zamanın bir ürünüdür.”
Her nesil, içinde yaşadığı zamanın özelliğine göre kendi dilini kullanmaktadır. Çocukların ve gençlerin kullandığı bu dil, iletişimde yakalanmadığı sürece o nesille iletişim kurulması zordur. Bu da çocukların eğitimlerini zorlaştıracaktır. Onun için yeni nesillerin eğitiminde öncelikli olarak zamanın, sonra da çocuklar ve gençlerin dilinin öğrenilmesi gerekir.”
136 sayfa olup beş bölümden oluşan kitap, teknolojinin getirdiği yenilikler ile anne babaların çocuk eğitiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları dikkate alınarak yazılmış:
Birinci bölümde, çağımızın hastalığı ve çocukların baş tacı ettiği cep telefonu kullanımının faydaları ve zararları ele alınmış.
İkinci bölümde, telefon bağımlılığına bağlı olarak “nomofobi” hakkında bilgiler çözüm yolları ile birlikte sunulmuş.
Üçüncü bölümde, teknolojinin efendisi nasıl telefon ise günümüzde evlerin efendisi olan çocukların eğitimleri üzerinde durulmuş.
Dördüncü bölümde, çocukların anne babalarıyla geçirdikleri nitelikli zaman diliminin azalması neticesinde bunun da çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkisinin doğurduğu sonuçlar ve çözüm yolları üzerinde durulmuş.
Son bölüm olan beşinci bölümde ise aile bireylerinin teknolojik ihtiyaçları artınca babalar daha fazla para kazanmak isteğine bağlı olarak çocuk eğitiminde babaların pasif, annelerin bu konuda tek kalması onların sonuçta sinir küpü olmalarına neden olmuştur. Kitapta sinir küpü olmuş annelerin sıkıntıları dile getirilirken onlar tarafından yapıl(a)mayanlar ve çözüm yolları anlaşılır sade bir dille ve örneklerle anlatılmış.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: “Sinirli Anne Babaların Akıllı Telefonla İmtihanı” adlı çalışma anne babalara, çocuklara ve gençlere okumaları tavsiye edilebilecek bir kitaptır.
Ensar Neşriyat
Tel 0212 491 1903 – 04

Sayfayı Paylaş