Selçukluların Haçlılarla İmtihanı

‘Selçukluların Haçlılarla İmtihanı’ kitabı, 1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri’nin günümüzde de farklı şekillerde düzenlendiğini ve bugün yaşananları tam olarak anlayabilmek için hikâyenin başını iyi bilmek gerektiğini vurgulayan bir eser.
Eserin yazarı Muharrem Kesik bu çalışmasıyla, bin yıllık Hilal ile Haç’ın mücadelesiyle birlikte, Sultan I. Kılıçarslan’dan Sultan I. Mesud’a, Danişmend Gazi’den Nureddin Zengî ve Selahaddin Eyyûbî’ye kadar adları unutulmuş kahramanların hikâyelerini tarihin tozlu sayfalarından çekip gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu kitapta şanlı tarihimizin gerçek kahramanlarının hikâyesini bulacaksınız.
Eserde, Kudüs’ün Müslümanların elinde olması bahanesiyle, büyük bir ekonomik yıkım içerisinde bulunan Hristiyan Avrupa’ya yeni ekonomik çıkarlar sağlamak amacıyla organize edilen Haçlı Seferleri’nin 1096 yılından itibaren pek çok kez düzenlendiği belirtilmektedir. Bu seferlerin İslâm dünyasında birçok olumsuzluğun yaşanmasına neden olduğuna vurgu yapılmaktadır.
İndeks ve ekleriyle beraber 480 sayfa olan kitap oldukça hacimli bir çalışma olmasına rağmen okuyucunun bundan çekinmeyeceği, korkmayacağı bir eser olmuştur. Çünkü kitapta anlatılan konular çok caziptir.
4 bölüm halinde ele alınan bu çalışmada özellikle Selçuklularla ilgili kısımlar tabii ki kitabın baş kısımlarında zikredilmiş. Yani birinci bölümde Haçlı Seferleri’nin sebepleri ve I. Haçlı Seferi üzerinde durulmuş. I. Haçlı Seferi’nin devamı olarak veya farklı bir Haçlı Seferi olarak da kabul gören 1101 yılı orduları yine bu bölümde uzunca anlatılmış.
İkinci bölümde ise II. Haçlı Seferi ve AnadoluSelçuklu Devleti hükümdarı Sultan Mesud çevresinde gelişen olaylar ve ilişkiler yumağı anlatılmaya çalışılmış. Sultan Mesud’un ikinci Haçlı Ordularını durdurarak çok büyük bir zafer elde ettiği biliniyor ve bu ordular Anadolu’da durdurulamasaydı hedefi Suriye ve kutsal topraklar olacaktı.
Bunun dışında üçüncü bölümde Nureddin Mahmud Zengi ve Haçlılarla mücadelesi işlenmeye çalışılmış. İşte bu bölümde Nureddin Mahmud Zengi tanıtılmaya, onunla ilgili ayrıntılı bilgiler aktarılmaya çalışılmış. Nureddin’in karakteri, yapısı, siyasî anlayışı, dinî anlayışı ve topluma dönük bir hükümdar oluşu konularında ciddi açıklamalar yapılmış.
Son bölüm olarak tanımlanan dördüncü bölümde de Salahaddin Eyyübî ve onun Haçlılar karşısında gösterdiği büyük kahramanlıklar ele alınmış. Elbette unutulmaz Hıttin Zaferi ve bunun akabinde gelen Kudüs’ün ikinci kez fethi konuları ayrıntılı şekilde incelenmiş. Salahaddin’in bütün seferlerine yer verilmiş. İrili ufaklı tüm seferleri konu olarak ele alınmış. Salahaddin ve etrafındaki kahramanlar okuyucuya tanıtılmaya çalışılmış.
Kendisiyle yapılan bir röportajında yazar Muharrem Kesik eserin çalışma süreci hakkında şunları söylemektedir:
“Bu kitabı toplamda 2,5-3 yıllık zaman zarfında tamamlayabildik. Tabii zaman zaman başka konular araya girdi. Bazı bölümleri zaten farklı çalışmalarda ele almış, bir makaleye veya bir tebliğe konu etmiştik. Elimizde hazır malzemeler de vardı. Bazı kaynaklar elimizin altında hazırdı. Bu konuya yönelik bir bibliyografya taraması yaptık ve elimizde bulunmayan çalışmaları ve eserleri tamamlamaya gayret gösterdik. Bu süreçte eserlerin tedariki, kaynakların bulunması ve tuttuğumuz notların temize geçilmesi konusunda yüksek lisans öğrencilerimizden destek aldık. Onların isimlerini de önsözde zikrettik. Öğrencilerimizin bu çalışmayı tamamlarken katkısı büyüktür.”
Yazar bu röportajında ayrıca şu dikkat çekici açıklamada da bulunmuş: “Haçlılara karşı bir imtihan verilmiştir. Bu imtihan da kitapta okunduğunda görülecektir. Kaybedenler var, kazananlar var. Savaşı veya kaybedilen mücadeleyi kastetmiyorum. Kaybeden tarihî şahsiyetleri kastediyorum. Bu mücadelede düşman saflarında yer alan veya düşmana destek çıkan veya Haçlılar ile ittifak kuran bir takım tarihî şahsiyetler de karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ve bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz. İşte bunu yaşamamızın nedeni geçmişten ders almayışımızdır diye yorumluyorum.”
Timaş Yayınları
Tel : 0212 511 24 24

Sayfayı Paylaş