Kitaplık
Sayfa:5

BERCESTELER ARASINDA

Somuncu Baba

"Aşk nedir o halde? Bugünün materyalist ve felsefî bakış açısı ile bulandırdığımız¸ toprağın altına gömüp nefessiz bıraktığımız şey midir? Yoksa… Devamını oku

VELİLER VE HÜKÜMDARLAR

Somuncu Baba

Türk tarihinde millî¸ dinî ve insanî duygulara dayanan bir cihan hâkimiyeti mefkûresi askerî ve siyasî kudretle yayılırken manevî kudret ve… Devamını oku

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

Somuncu Baba

2012 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumunda sunulan tebliğler kitap haline getirilerek okuyucuların istifadesine sunuldu. Gül ve… Devamını oku

AYNÜ’L-A’YÂN (GÖZDELERİN GÖZÜ) FÂTİHA TEFSİRİ

FÂTİHA TEFSİRİ

Molla Fenarî Hazretleri tarafından keleme alınan Fâtiha Sûresi Tefsiri¸ Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar’ın gayretleriyle özetlenmiş… Devamını oku

ASHAB-I BEDİR'İN İSİMLERİ VE FAZİLETİ

Somuncu Baba

“Bedir Gazası'na katılan sahabelerin esrarı¸ isimlerini okumanın faziletleri hakkında bu güne kadar birçok müstakil eser ve çeşitli yazılar kaleme alınmıştır.”… Devamını oku

ŞEFKAT ABİDELERİ ŞİFAHANELER

Somuncu Baba

Darüşşifalar¸ şifaevi¸ şifakapısı¸ sıhhat yurdu olarak da adlandırılmıştır. Bunların en büyük özellikleri; sultanlar¸ devletin ileri gelenleri tarafından genellikle işlek yollar… Devamını oku

BİLGE'NİN SOFRASI

Somuncu Baba

“Eserde Niyazî Mısri'nin doğduğu yere dair çeşitli bilgiler verilmiş. Daha sonra yaşadığı yerlerden bahsedilmiş. Mısır seyahatinden kısaca demeçler bulunan kitap¸… Devamını oku

AKIL KALBİ ARARKEN

Somuncu Baba

Günümüz insanı maalesef siyer¸ tarih¸ ansiklopedi gibi kaynak kitapları okumuyor. Bunların yerine daha çok haz duyarak¸ sıkılmadan¸ hem edebi zevk… Devamını oku

GÖNÜL VE AŞKA DAİR

Somuncu Baba

Eserin önsözünde Prof. Dr. Kaplan çalışmasının hedefini ifadelerle özetliyor: "Hulûsî Efendi'nin şiirinde iki temel husus bariz olarak karşımıza çıkmaktadır. Gönül… Devamını oku

ŞAKADAN ANLAMAYAN BİLİNÇALTI

Somuncu Baba

"Bilinçaltı aptaldır. Ne söylerseniz¸ ne düşünürseniz onu doğru kabul eder. Şakadan hiç anlamaz. Analiz bilincin görevidir."derJoseph Murphy. Freudbilinci¸ kişinin kendisinden… Devamını oku