Otağ III

“Ey Allah’ım, sana müvekkil oldum ve bu cihatla sana yaklaştım, senin katında secdeye kapanıyor ve yalvarıyorum. Bu sözlerim, gerçek duygularımı ifade etmiyorsa beni yanımdaki yardımcılarımı ve askerlerimi yok et! Eğer içtenliğimi kabul ediyorsan düşmanlara karşı bu cihatta bana yardım et ve beni muzaffer bir sultan kıl!”
Sultan Muhammed Alparslan
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Hoca’mızın son eseri OTAĞ III- Horasan’dan Anadolu’ya Selçuklular/Sultan Alparslan raflardaki yerini aldı.
Ahmet Şimşirgil, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün safhalarını anlattığı KAYI serisinden sonra, şimdi de OTAĞ serisi ile eski Türklerin tarihini anlatmaya devam ediyor. Orta Asya’nın derinliklerindeki Türk imgesi, ezber bozan bilgiler ışığında bir kez daha parlıyor. Şimşirgil, serinin OTAĞ III- Horasan’dan Anadolu’ya Selçuklular/Sultan Alparslan adını verdiği üçüncü kitabında Cend’den atılan Selçuklu okunun Malazgirt’te Sultan Alparslan komutasındaki orduyla Anadolu’ya düşerek bu toprakları nasıl yurt edindiklerini tüm yönleriyle anlatıyor.
• Anadolu kapısını Türklere açan Selçuklular kimlerdi?
• Yeni bir vatanın kapıları nasıl açıldı?
• Dukak ve Selçuk konusunda ezber bozan bilgiler!
• Büyük Selçuklu Devleti’nin temellerini atan Dandanakan Savaşı’nda neler yaşandı?
• Amidülmülk Kündürî ve Selçuklu sarayında dini çatışmalar!
• Selçuklu devlet teşkilatının temellerini atan ünlü vezir Nizâmülmülk kimdir?
• Muhammed Alparslan’ı sultan yapan büyük savaş!
• Romanos Diogenes ve Türkler üzerine seferleri!
• Malazgirt Savaşı’nı meydana getiren sebepler nelerdi?
• İmparator Romanos Diogenes’in hazin sonu!
• Yiğitliği, mertliği, İslam’a bağlılığı ve siyasî/askerî dehasıyla Türk coğrafyasına damgasını vuran Sultan Alparslan nasıl vefat etti, vasiyeti neydi?
Tüm bu soruların cevaplarıyla birlikte Türklerin efsanevî komutanı Sultan Alparslan ve Malazgirt Savaşı’nı Ahmet Şimşirgil’in kaleminden roman tadında okuyacaksınız!
Beş bölümden oluşan eserin bölüm ve başlıkları şu şekilde:
Binci Bölüm; Selçukluların Ataları
İkinci Bölüm; Muhammed Tuğrul ve Davut Çağrı Beyler
Üçüncü Bölüm; Sultan Muhammed Alparslan
Dördüncü Bölüm; Yurt Açan Savaş: Malazgirt
Beşinci Bölüm; Muhammed Alparslan’ın Şehadeti ve Şahsiyeti Türkistan Seferi
Yazar, eserin takdim bölümünde, Otağ serisinin hazırlanışını şu satırlarla ifade etmiş:
“Ülkemizde tarih denildiği zaman umumiyetle bahse konu edilen Osmanlılardır. Zira hem tarih sahnesinden çekilen son devletimizdir hem de hemen her bakımdan büyük bir imparatorluğun ve medeniyetin sahibidir. Osmanlıların tarihini okuduğumuzda onların sadece muazzam siyasî, idarî ve teşkilatçılık yönlerini görmüyor; aynı zamanda ilim, adalet, şefkat, vakar, cesaret, fedakârlık, vatan ve millet şuuru gibi maddî ve manevî bütün güzelliklerin zirve yaptığını fark ediyor ve anlıyoruz.
Türk milleti elbette bu muazzam devlet ve medeniyeti bir günde kurup geliştirmedi; bunun mutlaka bir arka planı vardı. Dolayısıyla kendinden önce tarih sahnesinde bulunan nice devletin maddî ve manevî tecrübesinden istifade ile bu muazzam devleti ortaya çıkarmayı bilmiştir.
İşte OTAĞ serisi Osmanlı öncesi Türk tarihinin önemli safhalarına ışık tutacaktır. Türklerin İslâm dairesine girişlerinden itibaren din, devlet ve millet anlayışlarını kültür ve medeniyet hamlelerini yansıtacaktır. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya gelirken şanlı bir mazinin hatıralarını yaşatacaktır.
Bunları bilmek ve bunlardan güç almak ise Türk milletine tarihinde olduğu gibi her zaman dinî, millî ve medenî ülkülere sahip olmasının yolunu açacak; onu her zaman birlikte, dirlikte ve kudrette tutacaktır.”
Timaş Yayınları tarafından 13,5X21 boyutlarında, 272 sayfa olarak basılan kitap nisan ayı itibariyle okuyucusuyla buluştu.
Timaş Yayınları
Tel: 0212 511 24 24

Sayfayı Paylaş