GÖNÜL DOSTLARININ DİLİNDEN HATIRALAR

GÖNÜL DOSTLARININ DİLİNDEN HATIRALAR

Nasihat Yayınları’ndan bir güzel eser daha! “Gönül Dostlarının Dilinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Hamid Hamideddin Ateş Efendi”… Musa Tektaş’ın kaleme aldığı eser, Hulûsi Efendi Hazretleri’nin hayatında etrafındaki gül kokulu gönül halkasına iştirak eden, onu her zaman gönlünde taşıyan dostlarının sadırlarına nakşettikleri onun güzel ahlakını, öğütlerini nakleden röportajlardan ve hatıra kayıtlarından oluşuyor.

Eserde Hulûsi Efendi zamanında Darende’de çeşitli kademelerde görev yapmış isimlerin yanında yine Hulûsi Efendi’nin sohbetlerinin müdavimleri olan gönül dostlarıyla yapılmış olan röportajlar, Hamid Hamideddin Efendi’nin hac hatıraları ve yine Hulûsi Efendi’nin gönül dostlarından bazılarının hayat hikayelerinin anlatıldığı bölümler bulunmaktadır.

Eserin önsözünde Osman Hulûsi Efendi Hazretleri ve gönül dostları anlatılırken şunlar dile getirilmiş:

“Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’ne dost olmak ayrı bir şereftir. Gönül dostu olan sevdiklerini o her zaman, topluma daha faydalı amaçlar uğrunda gönül merkezli olarak birleştirmiştir. Günlük, gelip geçici menfaatleri değil, Allah rızasını kazanmaya dönük faaliyetler yürüterek gönüller kazanmıştır. Gönül halkasına katılanları; nefsî duygularla hareket etmekten sakındırmış, bu duygulardan arınıp yüksek amaçlar uğrunda hizmet eden insan olarak meleklerden de üstün olabilecekleri şuurunu vermeye çalışmıştır. Etrafındaki gönül dostlarını bu doğrultuda kemâle erdirebilmek için ‘Her canlıya hizmet’ düsturuyla verimli ve bereketli birlikteliklerle Vakıf medeniyeti inşa etmiştir.”

Babasının izini takip eden Hamid Hamideddin Ateş Efendi’nin ise gönül halkasını ve hizmet yelpazesini daha da genişlettiğine vurgu yapılırken Allah için dost olma şuuruyla ve bu dostluklardaki amacın Allah rızasını kazanmak olduğunu daima örnek ahlakıyla etrafındakilere benimsettiği, biz olma bilincinin gelişmesi yönünde adımlar attığı, birlik ve beraberlik ruhuyla; millî ve manevî değerlerle dostlarının gönüllerini ihya ettiği belirtilmiş.

Ey Hulûsî dostu eyle sen misâfir her zamân

Kondurup dil tahtına sâhib-i mihmân olagör

buyuran Hulûsi Efendi Hazretleri’nin hayatında etrafındaki gül kokulu gönül halkasına iştirak eden, onu her zaman gönlünde taşıyan dostlarının 1990 yılından itibaren bu gönül halkası Hamid Hamideddin Ateş Efendi’nin etrafında oluştuğu bu eserin de işte o gönül dostlarının sînelerine, sadırlarına yazdıkları güzel hatıralar bu vesileyle satırlara dökülmüş hali olduğu dile getirilmiş.

Eserin takdim bölümünde ise gönül dostlarıyla olması gerek ilişkilere değinilirken şu satırlara yer verilmiş:

“Gerçek bir dostun ve gönül dostlarına nasıl davranıldığının en güzel örneğini yine Hulûsi Efendi Hazretleri’nin evladı, gözbebeği, hayrü’l-halefi Hamid Hamideddin Ateş Efendi’nin şahsında görürüz. İnsanların giderek dünyevîleştiği, ikili ilişkilerin her geçen gün zayıfladığı modern çağımızda, dostluk bağlarının ve samimiyetin zirvesini, Allah için sevmeyi, Allah için insanlığın derdine derman olmayı, bizlere öğreten Vakıf Başkanımız imar faaliyetlerinin yanında gönüller ihya etmektedir. Muhabbetli kelamları, sevecen bakışları, güzellikten yana tavırlarıyla, daima insanları iyiliğe, güzelliğe yönlendiren tavsiyeleriyle gönül dertlerine tabip olmaktadır. Bilge kişiliğinin yanında tevazuu ve gönüllere akseden manevî tesiri işte bu kitabın satırlarında gönül dostlarının dilinden hatıralar olarak zuhur etmektedir.”

Nasihat Yayınları

Tel: (0422) 615 15 54

444 36 61

nasihatyayinlari.com

Sayfayı Paylaş