Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi

gönül zaviyesi sm-hikaye

Musa Tektaş’ın, “Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin (k.s.) Gönül Zaviyesi” isimli son eseri Nasihat Yayınları tarafından neşredilerek okuyucuların istifadesine sunulmuştur.
Eser, yazarın Somuncu Baba dergisinde muhtelif zamanlarda yayınlanan röportajları ve yazılarından oluşmaktadır. Eserde Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamideddin Efendi ile yapılan üç adet röportaja yer verilmiş. Birinci röportajda genel olarak Hamid Hamideddin Efendi’nin dilinden Osman Hulûsi Efendi tanıtılmış. İkinci röportajda “Gül ve Gönül Medeniyeti” başlığı altında Somuncu Baba ve Somuncu Baba’nın Darende’ye kattığı güzellikler ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı’nın gönül medeniyeti üzerine yapmaya çalıştığı hizmetlerden bahsedilmiş. “Duanın Önemi” başlığı altında yapılan üçüncü röportajda ise duanın hayatımızdaki yeri, Cenab-ı Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de duaya icabet hakkında neler buyurduğu ve duanın insan üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulmuş. Tasavvuf büyüklerinin dua ile ilgili kelâmlarından ve hayatlarından örneklerin de verildiği bu röportajda ayrıca Hulûsi Efendi Hazretleri’nin yaptığı bir yağmur duasına ve o duanın hatırasına da yer verilmiş. Hulûsi Efendi Hazretleri’nin Ramazan ayında yaptığı duanın da anlatıldığı bu bölüme Hamid Hamideddin Efendi’nin gönül bağlılarına tavsiye ettiği iki örnek dua ile son verilmiş.
Dördüncü röportaj metninde ise, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri’nin muhtereme eşleri Hacı Naciye Ateş Hanımefendi’nin örnek hayatı ve ahlâkı, insanlara verdiği öğütlerinde nasıl bir yol takip ettiği gibi konular anlatılmaktadır.
Eserin takdim bölümünde Vakıf Mütevelli Heyeti şu ifadelere yer vermiş: “Hulûsi Efendi Hazretleri’nin Dîvan-ı Hulûsî-i Dârendevî adlı eserindeki beyitlerini okuyanlar, onu gönül aynasında hakikati seyre dalıyorlar. Onun gülden, bülbülden, gönülden bahseden ilahîleriyle; solmayan güllerin rayihasını duyup, kokularıyla mest oluyorlar. İsminden ve eserlerinden bahsedilen her zaman diliminde gönül baharını onun etrafında yakalayan canlar var. O iklime girenler, onun ilahî aşk ile yoğrulmuş sînesinde yazılı olan “Yâ Dost” nakşının akislerini levha levha duvarlarda, damla damla sularda ve yaprak yaprak güllerde görüyorlar.
‘Kişi sevdiğiyle beraberdir.’ müjdesinden yola çıkarak, gönüllere taht kuran, gönüllere sultan olan, Es-Seyyid Hulûsi Efendi (k.s.) gibi mübarek ve muhterem zevatın anıldığı her yerde onların manevî feyzi vardır. Onlar vefakârdır, dostlarını unutmazlar. Onlar şefkatlidir, hep güzellikle muamele ederler. Onlar mütevazıdır, gönlünü yere seren dostlarına mihmân olurlar. Ve onlar sehâvette su gibidir, herkesin kurumuş dudağına nem verir, her canlının kuruyan toprağına can verirler. Onlar Hakk’a dost olmuştur, kendilerine dost olanları Hakk’a götürürler.
Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.); Dîvân’ıyla, Mektûbat’ıyla, Hutbeler adlı eseriyle, vakfı, hayratı, hayatı hatta hayru’l-halef evladı H. Hamideddin Ateş Efendi’nin etrafında öbeklenen gönül halkasıyla da binlerce insanın gönül tahtına mihman olmuş bir büyük zâttır. Onun sevgisi yüreklere genişlik ve ferahlık veren bir iksirdir.”
Yazar da önsöz bölümünde şu ifadelerde bulunmuş: “Gönül medeniyetini ‘Gönül Zaviyesi’ olarak inşâ eden ruh halini içinde taşıyan insan-ı kâmili örnek alan bu yolun sâlikleri, sevdiklerine gönül tahtında yer verirler. Gönül gözüyle görüp gönül diliyle konuşurlar. Gönülden gönüle sevgi yolu bulurlar. Gönlü Allah’ın evi bilir, gönüllere hizmet etmeyi Allah’ın rızasını kazanmaya vesile bilirler. Hazret, şu beyti ile bu hakikati dillendirir:
Hulûsî istersen rızâ gönüllere sen hizmet et
Kıblegâh-ı esrâr olur âşıkların gönülleri
Nasihat Yayınları
Tel: 4443661

Sayfayı Paylaş