BASINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

BASINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)

Nasihat Yayınları’ndan yepyeni bir eser… Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960 yılından itibaren basın mecrasında yer alan haberler ve yazılar, H. Hulûsi Ateş Şeyhzadeoğlu Özel Kitaplığı Arşivi ile Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı Arşivi’nde yapılan araştırmalar “Basında Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)” kitap başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

Yerel ve ulusal çapta yayın yapan gazetelerde, dergilerde ve kitaplarda çıkan Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri ile ilgili haber, yazı ve belgeleri bir kitapta toplamak suretiyle o dönemdeki etkisi açısından tarihe önemli bir kayıt düşülmüştür. Eserde ayrıca ilgili haber metinlerine yorumlar yapılarak meselinin daha etraflıca anlaşılması sağlanmıştır. Böylece Osman Hulûsi Efendi (k.s.) ile ilgili söz konusu yazılara, konuya ilgi duyan okur ve araştırmacıların bir bütün halinde ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Araştırmacı-Yazar Musa Tektaş’ın gayretleri neticesinde ortaya çıkan bu eser, Darende deyince ilk akla gelen Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)’ye dair araştırma yapacaklar için kaynaklık edebilecek nitelikte bir çalışmadır. Çünkü ortaya koyulan eser gelecek nesillerin de faydalanabileceği bir hüviyettedir.

Eserin önsözünde yazar şu ifadelere yer verilmiş: “Bu eseri oluşturan yazılarda, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri hakkında 1960’lı yıllardan itibaren 1990 yılına kadar neşredilen mahallî ve ulusal yayınlarda yer alan haber ve yazılar incelenmiştir. Her konu müstakil bir başlık altında ele alınmıştır.

Öncelikle tarihî öneme haiz bu basın belgelerindeki metinler okuyucuyla paylaşılmış, konuyu ilgilendiren hatıralar da eklenmek suretiyle döneme daha geniş bir zaviyeden bakılmaya çalışılmıştır. Basından belgeler sadece burada yer alan nüshalardan ve vesikalardan ibaret değildir. Yüzlerce basın belgesinden seçilen örnekler burada sunulmuştur.”

Geniş bir araştırma ve güzel bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkan eserde bulunan bazı konular şunlardır: 1963 yılında Malatya’da Dr. Ziya Oykut imzasıyla neşredilen Darende’nin maddeten ve manen ihyasının Hulûsi Efendi (k.s.)’nin gayretleriyle olduğunu belirten bir köşe yazısı, Darendeli Şair Şükrü Erdoğan Ulu’nun 1950 yılında yayınlamış olduğu ve Hulûsi Efendi (ks.)’ye geniş bir yer verdiği “Darende Şairleri Antolojisi” kitabı,  1963 yılında Darende’de mahallî olarak neşredilen Zengibar Gazetesi’nde yer alan “Hac Hatıraları” yazısı, Ulusal yayınlardan olan Akşam Gazetesi’nin 19 Haziran 1974 tarihli nüshasındaki Seyhun Güleç’in kaleme aldığı yazısı, Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)’nin kütüphanesi ve kitaplara olan sevgisiyle ilgili olarak 3 Kasım 1972 tarihinde yine ulusal neşriyat mecralarından Hürriyet Gazetesi’nde çıkan haber ve fotoğrafta Hazret “20. Asrın Filozofu” olarak takdim edilen haber, 11 Mart 1986 tarihinde Hulûsi Efendi (k.s.)’nin Hızır Acil Servis Ambulansı’nın alımı için Sağlık Bakanı Mehmet Aydın’a takdim ettiği çekle ilgili Milliyet Gazetesi’nin haberi…

22 Temmuz 1963 tarihli Gayret Gazetesi’nde Dr. Ziya Oykut’un kaleme aldığı “Yeşili Getiren Kişi” başlıklı yazısından bir bölümü sizlerle paylaşalım:

“Yıkık minareler arasından geçen yol, yemyeşil Ziyaret Semti, Somuncu Baba’nın makamını yalayıp gelen Tohma, sanki secdede gibidir. Sultan Orhan Çağı’nın Bursa’sından, yeşili heybesine doldurup getirmiştir Somuncu Baba… Benzerlik oradan gelir. Darende’de Bursa yeşili böylece göverir… Amma Zaviye semtinde Darende’nin bugün hâlâ yaşamaktadır, bir başka Somuncu Baba… Gönlü yeşil eri, yaratıcı, bezeyici inancı ile Hulûsi Efendi… İleri Hoca… Zaviye Mahallesi, Somuncu Baba’nın yattığı yer… Yaşadığı yerse, türlü görünüşlü cümle yeşiller. Doğa ile insanın anlaştığı huzur köşesi, insanlardan ürkmeyen balıklar; Somuncu Baba’nın tükenmez lokmasının bereketi… Hacı Bayram çağı ahileri gözümde şekillenir. Sivaslı Karıncalar, yoksul halkımla insanca ve kardeşçe imeceleşir. Ortak çaba ile bir veren ekin, bin verebilir… Hacı Bayram günlerinden arta kalmış son Ahi’dir… Zaviye semtinde Hulûsi Hoca… Sivaslı Karıncalara, Yazma Divanı’ndan şiir ve hikmet şöleni verir etekleri yalayıp geçen Tohma suyu kenarında… Yol boyu yanıp gelen Karıncam, serinlenir… Ve hoş güçlenir.  Sonra Yeşili Getiren Kişi’nin huzurunda başını koyup Toprak Ana’ya, yaşantının sevinciyle kişileşir… Ne var insandan ileri… Yeşili Getiren Kişi’ye, yeşili sürdürüp götürenlere Sivaslı Karıncaların yemyeşil ve taptaze yüreğinden selam ve saygıların en kardeşçesi.”

Sipariş İçin Tıklayınız

Nasihat Yayınları 444 36 71

Sayfayı Paylaş