İtikat
Sayfa:6

Yüce Allah’ın Varlığının Delili: “Renklerin ve Dillerin Farklılığı”

+233 Dergi-26

İslâm’da bir toplumun farklı soylara ve kabîlelere ayrılması doğal kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’de, toplumların farklı boy ve kabîlelere ayrılması, sosyolojik… Devamını oku

İslâm, Yeniden Doğuş ve Ruh Göçü İnancını Reddeder

234 Dergi-12

“Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?”[1] Bu âyet, ölüm ötesi hayatı inkâr edip, “Ruhlar… Devamını oku

Günahlar Sebebiyle Yüce Allah’tan Ümit Kesilmez.

235 Dergi-11

Ebû Desme Vahşî b. Harb el-Habeşî. Sudan’dan Mekke’ye getirilmişti. Tuayme b. Adî’nin kölesiydi. Uhud Savaşı’nda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcası Hz…. Devamını oku

DUÂ: KULLUĞUN ÖZÜ

236 Dergi-12

Sahâbeden Nu’mân İbn Beşîr (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.v.)’ın, “Duâ ibâdettir.” buyurduktan sonra, “Rabb’iniz şöyle buyurdu: ‘Bana duâ edin, duânızı kabul… Devamını oku

KELİME-İ TEVHİDİN ÖNEMİ

237 Dergi_ORJ-12

İslâm’ın Mekke Dönemi… Hz. Peygamber (s.a.v.), insanları aleni olarak çok tanrılı bir inanç biçiminden tek İlaha dayanan bir Allah inancına… Devamını oku

YÜCE ALLAH’TAN ÜMİT KESİLMEZ.

238 Dergi-10

İslâm öncesi döneme “Câhiliye Dönemi” denilir. “Cehile” sözcüğünden türeyen câhiliyye, “Arap Yarımadası’nda ilâhî kanunların, Allah’tan vahiy alan bir peygamberin ve… Devamını oku

YÜCE ALLAH’I GEREĞİ GİBİ TAKDİR ETMEMEK

239 Dergi-11

Takdir, muhatabın yaptıklarına değer vermektir. Değer yerine göre sözlü ya da yazılı bir teşekkür veyahut farklı şekillerde ödüllendirme olabilir.  Çünkü… Devamını oku

Küfür ve İnsan Hayatındaki Tezâhürleri

240 Dergi-20

İnanç bakımından insanlar dört gruba ayrılır: Mü’min, kâfir, münâfık ve müşrik. Bunları inananlar ve inanmayanlar şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür…. Devamını oku

İtikâdî ve Amelî Şirkten Kaçınmak

241 Dergi1-11

Arapçada “eş-şerîke” ve “eş-şirk” şeklinde kullanılan şirk sözcüğü, “ortaklık” mânâsına gelir. İtikadî anlamda şirk, Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı… Devamını oku

KADER VE ECEL İLİŞKİSİ

243 Dergi-28

Hicretin ikinci yılında (624), Müslümanlarla Mekkeliler arasında cereyân eden Bedir Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan müşrikler, bunun intikamını almaya yemin… Devamını oku