İtikat
Sayfa:5

Seçkinci Dindarlık Anlayışının Zararları

somuncubaba-222-05seckinci

Yüce Allah (c.c.), insanoğlunu vahiysiz ve rehbersiz bırakmamıştır. Hz. Âdem (a.s.)’dan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar gelmiş geçmiş bütün insanlığa çok… Devamını oku

Hidâyetin Önündeki Engel: “Ataları Câhilce İzleme”

somuncubaba-223-03hidayet

“Onlara: ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denilince ‘Hayır, atalarımızı bulduğumuz şeye uyarız.’ derler. Ya ataları bir şey akledemeyen ve doğru yolda olmayan… Devamını oku

İman ve İmtihan İlişkisi

somuncubaba-224-03iman_imtihan

“İnsanlar denenip imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik.’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?” Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette… Devamını oku

Yüce Allah’ın Varlık Delili: “Yaratılışta Kusursuzluk”

somuncubaba-225-03kusursuzluk

Kusur, bir eksikliktir; yaratılmış insana ait eylemlerle ilgilidir. Yüce Allah ise, kemâl sıfatlarıyla muttasıf olup her türlü kusurdan münezzehtir. Bu… Devamını oku

MÂNEVÎ OLGUNLUĞA ERİŞMENİN YOLU: “TEZKİYE OLMAKTIR.”

somuncubaba-226-altıntaş

Yahudiler, kendilerinin “Allah’ın oğulları, sevgilileri”[i] ve “dostları”[ii] olduklarını, öldükten sonra da “birkaç gün dışında âhirette cezâ çekmeyeceklerini”[iii] söyleyerek kendilerini aklamaya… Devamını oku

DİNİN, DÜNYÂ MENFAATİNE VÂSITA KILINMASI

somuncubaba-227-04-r.altıntaş

  Din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini düzenleyen değerler manzumesidir. Bu değerleri davranış tarzı haline getirmeye de dindarlık… Devamını oku

MÜSLÜMANLIĞINI BAŞA KAKANLAR

229-ramazan.altıntaş-05

Bir gün Hz. Peygamber (s.a.v.) sahâbe-i kirâmla birlikte Mescid-i Nebî’de otururken, Esedoğullarından bir grup çıka geldi. Onların içinden bir sözcü… Devamını oku

“LEVHVE’L-HADÎS” TÜCCARLARI

İslâm’ın ilk yılları, Mekke Dönemi… Her sene Mekke’de haram olan aylardan; Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarında panayırlar kurulurdu. Kur’an-ı… Devamını oku

ALLAH’IN VARLIĞININ VE KUDRETİNİN DELİLİ: “RÜZGÂRLAR”

231 Dergi-10

Mîlâdî, 627; Ebû Süfyan komutasındaki Mekke müşrikleri Beni Nadir Yahudilerinin teşvikiyle Bedir ve Uhud Savaşlarında elde edemedikleri zaferi elde etmek… Devamını oku

KÂMİL İNSAN OLMA BAKIMINDAN KADINLA ERKEK ARASINDA BİR FARK YOKTUR

232 Dergi-10

İslâm, kadın ve erkek cinsine bütünlük çerçevesinde bir insan olarak bakmıştır.  İslâm’a göre her iki cins de iman, ibâdet ve… Devamını oku