İtikat
Sayfa:3

İMANIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK “ŞEHİTLİK”

İMANIN BİR GÖSTERGESİ OLARAK “ŞEHİTLİK”

İman-küfür, hak-bâtıl mücadelesi, ilk insanla birlikte başlamış ve kıyâmet gününe kadar da devam edecektir. Bu sebeple Müslümanın bakış açısına göre… Devamını oku

TAKVÂ VE RIZIK İLİŞKİSİ

TAKVÂ VE RIZIK İLİŞKİSİ

Bu makâlemizde takvâ ve rızık kavramları üzerinde duracağız. Kur’an-ı Kerim’de geçen bir âyette Yüce Allah’ın, mü’mini sıkıntılardan kurtarması ve ona… Devamını oku

EMÂNETLERİN EHLİNE VERİLMESİ

EMÂNETLERİN EHLİNE VERİLMESİ

İnsan, içtimâî bir varlıktır, tek başına yaşayamaz. Toplumu meydana getiren fertler arasında ilişkiler zorunlu olduğu gibi iş bölümüne de ihtiyaç… Devamını oku

ADÂLET PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

ADÂLET PEYGAMBERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Bilindiği gibi İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çevresinde toplanan inananlar arasında az sayıda varlıklı kimseler olmasına rağmen, çoğu, kölelikten… Devamını oku

“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

Giriş: Hidâyetin Sözlük ve Terim Anlamları İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber (s.a.v.)’a amcası Ebû Tâlip büyük destek vermiştir. Bu sebeple… Devamını oku

İKİ BAHÇE SAHİBİ VE DÜNYEVÎLEŞME ÂFETİ

İKİ BAHÇE SAHİBİ VE DÜNYEVÎLEŞME ÂFETİ

Kur’ân-ı Kerim’in temel konuları arasında; Allah, insan ve âlem ilişkileri yer alır. Cenâb-ı Hakk’ın, mesajını insana iletmede başvurduğu yöntemlerden birisi… Devamını oku

İNANAN VE İNANMAYAN İNSANIN EŞYÂYA BAKIŞI

İNANAN VE İNANMAYAN İNSANIN EŞYÂYA BAKIŞI

Müslüman bakış açısında, dünya hayatı, âhiretin tarlası olarak kabul edilir. İslâm dünya kurmaya değil, dünyevîleşmeye karşıdır. Müslüman bu dünya hayatının… Devamını oku

SIRÂT-I MÜSTAKÎM ÜZERE YAŞAMAK

SIRÂT-I MÜSTAKÎM ÜZERE YAŞAMAK

İslâm Dini’nin özünü tevhîd inancı oluşturur. Tevhîd, Allah Teâlâ’yı zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir kabul edip; zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde… Devamını oku

BÜYÜKLÜK TASLAMAK BİR AHLÂK SORUNUDUR

BÜYÜKLÜK TASLAMAK BİR AHLÂK SORUNUDUR

Kur’ân-ı Kerim’in muhâtabı, insandır. Kur’ân’da bir takım sosyal baskı gruplarından bahsedilir. İslâm’ın kitlelere ulaşmasında çok önemli bir engel olarak görülen… Devamını oku

KUR’AN VE RAMAZAN AYI

KUR’AN VE RAMAZAN AYI

Mübârek Ramazan ayına anlam katan; insanlara doğru yolu gösteren, doğruluğun belgelerini içinde taşıyan ve hakla bâtılı birbirinden ayıran Kur’an-ı Kerim’in… Devamını oku