İtikat
Sayfa:2

ALLAH RASÛLÜ’NÜN EBEVEYNİNİN UHREVÎ DURUMU

Somuncu Baba

"Bütün rivâyetler ve Ehl-i sünnet'in iki kolunu temsil eden Eş'arî ve Mâtürîdîlerin görüşleri¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'in anne ve babasının fıtrat… Devamını oku

ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN?

Somuncu Baba

"Mü'min¸ yetenekleri doğrultusunda Allah'ı râzı edecek çabalar içerisine girmelidir. Çünkü bizler¸ gücümüz nisbetinde Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekle görevliyiz." Müslüman… Devamını oku

İSLÂMÎ MESAJLAR

Somuncu Baba

"İlâhî dinlerin aslı birdir¸ o da İslâm'dır. Zira her Müslüman bütün peygamberlere iman eder¸ onlardan hiçbirini inkâr etmez." İslâm'ın ana… Devamını oku

İTİKATTA VASATÎLİK

Somuncu Baba

"Maalesef bugün Müslümanlar¸ sadece Irak'ta değil¸ sadece Pakistan'da değil¸ dünyanın her tarafında etnik ve mezhep farklılığı kaşınarak birbirine kırdırılmak isteniyor…. Devamını oku

İSTİKÂMET ÜZERE YAŞAMAK

196-somuncubaba-istikamet

“Bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyunuz; başka yollara uymayınız ki, onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır.”1 Bu âyetin indiriliş sebebiyle ilgili… Devamını oku

ÖLDÜKTEN SONRA YENİDEN DİRİLİŞ

197-somuncubaba-dirilis

“İnsan, bizim kendisini az bir sudan (meni- den) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi… Devamını oku

MÂHİYET BAKIMINDAN İMAN VE İSLÂM BİRDİR

198-somuncubaba-islam_birdir

Kur’an-ı Kerim’de geçen bir âyette Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Bedevîler  ‘iman ettik’ dediler. De ki: ‘İman etmediniz. (Öyle ise,… Devamını oku

İNSANLARDA DİN DUYGUSU FITRÎDİR

somuncubaba-199-4din_duygusu

“Onları (denizde,) bir dalga dağlar gibi kapladığında, dini Allah’a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir… Devamını oku

İTİKATTA AZÎMET VE RUHSAT MESELESİ

somuncubaba-200-08azimet

Bu makâlemizde İslâm itikâdında azîmet ve ruhsat üzerinde duracağız. Gerek fıkıhta ve gerekse itikatta azîmet ve ruhsat meselesinin dayandırıldığı naklî… Devamını oku

İSLÂM İTİKADINA GÖRE RÛH VE MÂHİYETİ

somuncubaba-201-05ruh

Ruh ve mâhiyeti konusunda akıl yürütmeler insanlığın tarihi kadar eskidir. En ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara varıncaya kadar rûh meselesi… Devamını oku