MÜSLÜMAN KİMLİĞİ

Somuncu Baba

Müslüman¸ Allah'a¸ Peygamberlerine¸ meleklere¸ kitaplara¸ ahiret gününe¸ kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman eder.

– Bütün yaptığı amellerinde gayesi¸ Allah rızasıdır. Farzları yerine getirir. Yasaklardan sakınır. Nafile ibadetlerle amellerini süsler.

– Müslüman¸ Allah'a¸ Peygamberlerine¸ meleklere¸ kitaplara¸ ahiret gününe¸ kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna iman eder.


– Bütün yaptığı amellerinde gayesi¸ Allah rızasıdır. Farzları yerine getirir. Yasaklardan sakınır. Nafile ibadetlerle amellerini süsler.


– Allah'ın kitabı Kur'an'ı çok okur¸ anlamaya gayret eder¸ Kur'an'da anlatılanlardan ibret alır ve Kur'an'ın prensiplerini hayatında uygular.


– Söz ve davranışlarında riya ve gösterişten uzaktır. İbadetlerini sadece Allah için huşu içerisinde yapar. Daima Allah'a dua ve niyaz eder. Diliyle Allah'ı zikreder. Allah'ı aklından hiç çıkarmaz. Allah'a tevekkül eder.


– İşlediği günahlarına hemen tövbe eder¸ tevbeyi hiçbir zaman terk etmez.


– Elinden ve dilinden diğer insanlar emindir. Asla diğer insanlara zararı dokunmaz.


– Kendisi için istediği ve sevdiği şeyleri mü'min kardeşleri için de dileyip ister. Müslüman kardeşini kendi nefsine tercih eder.


– Allah için sever¸ Allah için buğz eder. İnsanların arkasından konuşmaz¸ asla gıybet etmez. Haset etmez. Hile yapmaz¸ aldatmaz¸ ihanet etmez. Kötü zandan sakınır¸ daima hüsnü zan içerisindedir. Güvenilir bir insandır. Lüzumsuz münakaşalara ve tartışmalara girmez. İnsanları kırıcı ve küçük düşürücü şakalar yapmaz.


– İnsanlara iyiliği ve sabrı tavsiye eder. Kötülükten men eder. Güzel ahlâklıdır¸ hayâlıdır¸ merhametlidir. Affedici ve bağışlayıcıdır. Hoşgörülü¸ güler yüzlü ve tatlı dillidir. Diliyle kimseyi incitmez. Sözlerinde asla yalan yoktur. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmaz. İnsanlar arasında selamı yaymaya çalışır.


– Hastaları ziyaret eder¸ fakir ve yoksullara yardım eder¸ diğer insanlara yaptığı iyilikleri unutur¸ yaptığı iyiliği başa kakmaz. Kendisine yapılan kötülüğe iyilikle karşılık verir. Kolaylaştır¸ zorlaştırmaz. Sevindirir¸ nefret ettirmez. Adaletlidir¸ kimseye zulmetmez¸ haksızlık yapmaz.


– Harcamalarında ne israf eder ne de cimrilik¸ orta yolu takip eder.


– Misafirperverdir¸ cömerttir¸ iffetli ve onurludur. Asla kalp kırmaz¸ bütün yaratıkları sever¸ herkes tarafından sevilir.


– Allah ondan razıdır¸ o da Allah'tan.

Sayfayı Paylaş