Hutbeler
Sayfa:5

ŞEYH HÂMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ (k.s) Untitled Document “(O sayılı günler)¸ insanlar için bir hidayet rehberi¸ doğru yolun ve hak ile… Devamını oku

ŞEYH HÂMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER 43.HUTBE

Somuncu Baba

ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ(ks.) İslâm Dini ve Birlik 43. Hutbe Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Muhterem Cemaat-i Müslimin! Din; beşeriyetin… Devamını oku

19. HUTBE

Somuncu Baba

Ey Cemaat-i Müslimin! İçinde bulunduğumuz bu ay Mevlüd ayı ve geceleri yemn-i saâdetle geçen mevlüd geceleri gibi tâzime şâyân gecelerdendir…. Devamını oku

ŞEYH HÂMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Bilmiş olunuz ki; insan için en büyük gaye¸ dünyada fazilet sahibi olarak yaşamaktır. İnsanın saadeti ancak bundadır. Bilmiş olunuz ki;… Devamını oku

NEFS VE İRADE TERBİYESİNDE ORUÇ

Somuncu Baba

32. Hutbe – Muhterem Cemaat! Dinimizde ifâsı mecburi bir ibadet olan oruç¸ aşağı yukarı bazı farklarla sair dinlerde de farz… Devamını oku

ELLİÜÇÜNCÜ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-ı Müslimîn! Dinimiz, harekâtımızda en büyük kıymeti kalbimize ve kalbimizde saklı olan niyetlerimi- ze vermiştir. Bütün ruhî, bütün bedenî… Devamını oku

SEKSENYEDİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemizde, okuduğum âyet-i kerîmede, Allâhu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki; “Mü’minler, mü’mineler birbirinin velisidir. Yekdiğerinin muhibbi, mu’ini, din… Devamını oku

ELLİYEDİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-İ Müslimîn! Bu Hutbemiz Âdâb-ı İslâmiyye’ye Dâirdir Bir hadîs-i şerîfte; “Bir kimse, diğer bir kimseye fısk-ı fücur ile isnâd… Devamını oku

KIRKALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk, büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmaktadır. Elbette bilenlerle bilmeyenler bir… Devamını oku

ALTMIŞALTINCI HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey Cemâat-i Müslimîn! Bilmiş olunuz ki; dünyâ ve âhiret saadeti için her şeyden evvel kuvvetli bir îmân lâzımdır. Saadetin yegâne… Devamını oku