Hutbeler
Sayfa:4

YÜZONDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

“Ramazan ayı insanlara yol gösterici¸ doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'ânın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan… Devamını oku

OTUZDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Şeyh Hâmid-i Veli Minberinden Hutbeler Ey Cemâat-i Müslimîn Pek iyi bilirsiniz ki Allâh (c.c)'ın kullarına ilk emri ibâdettir. Her peygamber… Devamını oku

YETMİŞİKİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Peygamberimiz Efendimiz¸ kovucuların cehenneme gireceklerini bildirmiştir. Kovuculuk ve gammazlık¸ ara bozmak¸ bir şeyleri alıp diğerine götürmek¸ gizli şeyleri ortaya dökmektir…. Devamını oku

ŞEYH HÂMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Altmışsekizinci Hutbe Muhterem Cemâat-i Müslimîn!   Müslüman Kardeşler! Madem ki Cenâb-ı Hak mü'minleri birbirinin kardeşidir… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Otuz sekizinci hutbe. Server-i enbiyâ Muhammed Mustafa (s.a.v) efendimiz hazretleri¸ bir hadîs-i şerîflerinde buyuruyorlar ki: “Ramazan ayında benim ümmetime Tanrı… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Otuzbirinci Hutbe Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) “Ben cinleri ve insanları¸ ancak bana kulluk etsinler… Devamını oku

KIRKDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk¸ büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer¸ 9.) buyurmaktadır. Elbette bilenlerle… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELİ MİNBERİNDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Otuzikinci Hutbe Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) “(Oradan kurtulan İbrahim) Ben Rabbime gidiyorum. O bana… Devamını oku

ŞEYH HAMID-I VELI MINBERINDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Untitled Document “(Rasûlüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiy⸠107.) Muhterem Cemâat-ı Müslimîn!… Devamını oku

SAĞLIĞIN ÖNEMİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) “Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar hakkı idrâk ederse kendi yararına¸… Devamını oku