Hutbeler
Sayfa:3

YÜZBEŞİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Mevlid¸ Müslümanların en büyük bayramıdır¸ sevinç günlerinden biridir. Mevlid demek dünyada en büyük¸ en şerefli ve en… Devamını oku

OTUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

“İyilikle takvada yardımlaşınız¸ günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız.” (5/Maide¸ 2) Muhterem Cemâat-ı Müslimîn ! Bugün azîz vatanımızda sağlık¸ selâmet ve huzur… Devamını oku

YÜZOTUZBİRİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

“Ey îmân edenler! Eğer siz Allah'a (Allah'ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder¸ ayaklarınızı kaydırmaz.” (47/Muhammed¸ 7.) Muhterem… Devamını oku

ELLİBİRİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Bilmiş olunuz ki¸ dünyâda her şeyin devâm ve bakâsı ancak adâletle ve her şeyi yerli yerinde yapmakladır. Bütün mevcûdat böyledir…. Devamını oku

SEKSENYEDİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Allâhü Teâlâ hazretleri buyuruyor ki; "Müminler¸ mümineler birbirinin velisidir. Yekdiğerinin muhibbi¸ mu'ini¸ din kardeşidir. Bunlar ma'rûf ile emir¸ münkerden nehy… Devamını oku

YETMİŞSEKİZİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerîm'inde ihsân ile muâvenet ile emr ediyor. Peygamber Efendimiz de¸ “Kendiniz için sevdiğinizi başkaları için de sevin;… Devamını oku

DOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Cenâb-ı Hakk en büyük kürrelerinden en küçük zerrelerine kadar bu kâinâtı yoktan var etmiştir. Bunları sevk ve idâre etmek de… Devamını oku

KIRKDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Müslümanların muâşeretlerine samîmîyet¸ tevâzu'¸ sadelik¸ tekellüfden azâdelik¸ karşılıklı muâvenet¸ hürmet¸ muhabbet¸ hayır-hâhlık bir asâlettir. Müslümanlıkta halk ile muâşeretin muhtelif safhaları… Devamını oku

OTUZDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

“…Bana duâ edince¸ duâ edenin duâsına cevâb veririm…” (2/Bakara¸ 186.) Muhterem Cemâat-i Müslimîn! İnsanlar birbirinin yardımıyla geçinirler. Fakat bütün insanların… Devamını oku

YETMİŞDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Allah'a iman etmiş olan bir Müslüman kalbiyle¸ sözüyle¸ işiyle ve'lhâsıl her vechile doğru olacaktır. Kalbi temiz¸ ağzı temiz¸ işi de… Devamını oku