YÜZ YAPRAKLI GÜL

Somuncu Baba

Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen
anma merasimine¸ Malatya
Milletvekilleri Öznur Çalık ve H. Cemal
Akın¸ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Çakır¸ Sivas Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş ve Ömer Kalaylı¸ Darende
Kaymakamı Bünyamin Kuş¸ Darende
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser¸ Elbistan
Belediye Başkanı Durmuş Küçük¸
Afşin Belediye Başkanı M. Fatih Güven¸
Nijeryalı Büyükelçi Muhammed Yousef
Babagindeo katıldı.

 


1914 yılında bir gül açtı. Gül hanesinde doğmuştu¸ gül neslinin evladıydı. Adına Osman Hulûsi dendi.  Yedi yaşındayken babasından Kur'an-ı Kerim öğrendi. Daha çocukluk döneminde iken¸ yüreğine gül rayihalı şiirler ilham olunuyordu.  İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Efendi'nin gül misali huzurunda gönlünde güller açtı. Tasavvuf âlemine adım attı. İlim öğrendi¸ irfanla donandı. Marifet makamına erişti. Artık bir genç olarak bulunduğu ortamlara güzellikler katıyordu. Sözü sohbeti dinleniyor¸ her haliyle örnek alınıyordu.


 


1938 yılında Naciye Hanım'la evlendi. Bu evlilikten gül nesli devam etti. Diyarbakır ve Maraş'ta askerlik yaptığı yıllarda¸ yaptığı her işi en güzel şekilde yapmasından ötürü takdir edildi¸ örnek gösterildi.


Gençlik yıllarında elinin emeğiyle geçinmek için marangoz yanında sanat kabiliyetini geliştirmişti. Elinden çıkan her şey güzeldi. Mesleğine devam etti. Bir müddet ticaretle uğraştı.


 


1945 yılında babası Hasan Feyzi Efendi¸ annesi Fatıma Hanım ve ağabeyi Ahmet Nuri Efendi tifo salgınında peş peşe ahirete yürüdüler.  Bütün bu acıları metanetle karşıladı.  Yüzyıllardır ecdat tarafından yürütülen Şeyh Hamid-i Veli Camii İmam -Hatipliği artık omuzlarında önemli bir vazifeydi. O¸ sadece cami içerisinde kalmayıp¸ hizmetlerini topluma yaydı. Eğitim¸ kültür¸ din hizmetleri ve hayatı kuşatan bütün yönlerde¸ dertlere deva¸ problemlere çözüm üretti.


 


1969 yılında mürşidi İhramcızâde Hazretleri ahirete göç edince¸ manevî hizmetleri ona emanet etti. Yıllarca¸ gönüller inşa etti¸ gönül kazandı¸ yüreklere gül nakışları işledi. İnsanları sırat-ı müstakime yöneltti. Haliyle tavrıyla¸ örnek oldu. Doğruluk üzere çalıştı¸ sadakat ve vefa duygusu onda zirveye ulaştı. Sevenlerinin gönlünde artık Hulûsi Efendi olmuştu.


 


20. yüzyılda bir Gönül Sultanı 
İsmiyle müsemma 
Zatıyla güzelliğin farkı 
Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi 
Hoşgörü timsali kendi… 


Eğitime çok önem verdi. Okullar yaptırdı¸ yurtlar kurdu. İnsanın yer yönden erdeme ulaşmasıydı derdi.  Bu uğurda çok emek verdi. Darende ve civarında camiler¸ yollar¸ köprüler yaptırdı. Her yönden insanlığın¸ hatta bütün canlıların hizmeti için bir ömür vakfetti. Çeşitli derneklere başkanlık etti. Elini attığı her toprakta güller bitirdi.


 


Çocukluğundan gençliğine 
Darende'nin umudu 
Yetmiş altı yıllık ömründe 
Memleketin hizmet gönüllüsü 
Vatan için 
Bayrak bayrak dalgalanan 
Diyar diyar yayılan 
Bir muhabbet destanı 
Bir hizmet insanı


 


1986 yılında Es-seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı'nı kurdu. Sosyal ve kültürel yönden imar etmekti gayesi bütün yurdu. Sağlık ve eğitim alanları başta olmak üzere her sahada insanlığın ihtiyacı olan her hizmet için gönüllü bir kuruluş. Kimsesiz ve garipler için yeniden varoluş… Dîvân'ı¸ Mektûbât'ı¸ Hutbeleri ve yapımına vesile olduğu eserleriyle ismi daima yaşayan¸ her dem anılan bir hayır öncüsü.Gönüllere hizmet eden bir Sultan 
Seven¸ sevilen bir can 
Sözüyle haliyle örnek 
Edep timsali ahlâk-ı Osman 

Kurduğu vakfı yıllarca 
Eğitim ve kültür için 
Türkiye'min sevdalısı 
Kollarını sıvayan 
Varını yoğunu ortaya koyan 
Hizmet gönüllülerinin 
Birlik çatısı… 


 


1990 yılının Haziran ayının 14. günü Hulûsi Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdü. 15 Haziran 1990 tarihinde Darende sokaklarını binlerce insan doldurdu. Son yolculuğunda onu uğurlamaya gelen sevenleri 20.000 kişiden fazlaydı. Kendi yaptırdığı Darende İmama-Hatip Lisesi'nin avlusunda cenaze namazını hayrül-halef evladı H. Hamidettin Ateş Efendi kıldırdı. Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri camiindeki hazireye defnedildi. Bir gülün ebedi yeri¸  elbette yine gülistandı.
Kutlu meş'alenin elden ele geçişi 
Öyle sıradan değil 
Vakur mu vakur 
Bir necip evladın ellerinde 
O¸ birlik terennümünü 
Her dem haykırarak okur… 

Yaşadığı çağa mührünü vuran 
Hizmet abidesi 
Ve ceddi Somuncu Baba gibi


Gönüllere taht kuran 
Kimsesizler kimsesi 
Gönüllerin neş'esi 
Bir elinde hizmet fermanı 
Bir elinde ilim meşalesi 
Bilginin aydınlattığı yolda 
Aydınlığın simgesi 
Gönüllerin derdine tabib 
Ahlâk-ı hamideye sahip 
Bir baba¸ bir ağabey bir kardeş 
Hamid Hamidettin Ateş…
 


 


Kendisinin arzu edip¸ yapılmasını arzu ettiği birçok eser de;  evladı H. Hamidettin Ateş Efendi'nin gayreti¸ gönül dostlarının katkısı ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı'nın organizesiyle bir bir gerçekleşti.


 


1991 yılından itibaren Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumları ve Kültür Etkinlikleriyle 25 yıldır her yıl¸ Haziran ayında anıldı.


 


2012 yılında yurt içinden ve yurt dışından değişik ülkelerden akademisyenlerin katılımlarıyla Uluslararası Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Sempozyumları vesilesiyle¸ isminden eserlerinden istifade edenlerin sayası daha da arttı.


 


2014 yılı; 1914 yılında dünyaya gelen Hulûsi Efendi Hazretlerinin doğumunun yüzüncü yılı oldu. Bu vesileyle Vakfımız tarafından 100 ayrı etkinlikle¸ yüz yapraklı gülün rayihaları her tarafa yayıldı.


 


22 Haziran 2014 Pazar günü¸ Darende Somuncu Baba Külliyesi'nde bayram havası yaşandı. Anma merasimi için binlerce kilometre uzaktan akın akın gelen gönül dostları¸ yeni yapılan camide saf tuttu. Kur'an-ı Kerim tilaveti¸ ilahîler ve hatim duasıyla gönüller coştu. Somuncu Baba Hazretlerinin ve Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretlerinin türbe-i şerifler ziyaret edildi. Tebessümlü yüzler¸ birbiriyle selamlaştı¸ muhabbetli gönüller kaynaştı. Manevî birliktelik için¸  Somuncu Baba ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin gönül sesine icabet edenler o gün Darende'de buluştu.


 


Hoşgörü içerisinde altı yüz yıldır bütün insanlık âlemine gül¸ misk ve amber rayihaları dağıtan bir cennet çiçeğinin etrafında soluklandı. Doğumunun yüzüncü yılında Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin manevî gölgesinde bulundu. Samimi gönüller¸ gerçeği bilme ve bulma yolunda bu iki büyük sultanın; tasavvufun yedi veren gülünün¸ gönülleri saran sarmaşığının güzelliğini seyretti. Hakkın¸ birliği yolunda insanlara en güzel kılavuz olan velilerin civarında mutluluğu yaşadı. Sınır ve mesafe tanımayan bir beraberliğin samimiyetini yüreklerinde hissettiler. Vakıf yönetim kurulu başkanı Kemal Demir'in dilinden dökülen cümlelerle biz bu huzurlu günü¸ gönül sayfalarımıza nakşedelim:


“1986 yılında kurulan Vakfımızın 28. hizmet yılını idrak ederken¸ vakıf bilincinin toplumumuza aşılanması için çok yoğun çaba sarf ediyor¸  birçok hizmeti siz değerli gönül dostlarımızın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Her canlıya hizmet etmeyi kendine ana düstur edinen¸ özellikle ülkesini¸ Darende'yi ve halkını çok seven¸ hizmetleriyle “Gönüller Sultanı” olan¸  gönüllere taht kuran Es-Seyyid Hulusi Osman Efendi Hazretleri'nin adına kurulu bulunan vakfımızın her türlü hayri¸ sosyal¸ kültürel ve tarihî hizmetlerini gerçekleştirmesini¸ yüce milletimize ve millî ve manevi değerlerimize gösterilen bir vefa borcu olarak görüyoruz.


Bugün hizmet kervanın başında bulunan Somuncu Baba Hazretlerinin evlatlarından Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin mahdumu¸ Vakıf Mütevelli Heyet Başkanımız Muhterem H. Hamidettin Ateş Efendi bütün bu saydığım hususiyetleri en ince ayrıntısına kadar dikkate alarak Darende'mize¸ insanımıza her türlü hizmetin ulaşması için¸ bizlere yön vermektedir. Huzurlarınızda hürmetlerimi arz ediyorum.


Bugüne kadar Darende'mize¸ vakfımıza ve yaptığımız bütün hizmetlere maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm devlet erkânına ve gönül dostlarımıza vakfımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.


Anma merasiminin hazırlanmasında ve programın gerçekleşmesinde emeği geçen kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından burayı teşrif eden¸ mülki-idari erkâna¸ saygıdeğer Darendeli hemşerilerimize¸ sevgili gönül dostlarımıza huzurlarınızda en kalbî duygularımla vakfımız adına muhabbetlerimi sunuyorum. Malatya Büyükşehir Başkanlığına¸ Darende Belediye Başkanlığına ve Elbistan Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gönül birlikteliğimizin¸  daima sevgi ve saygı içerisinde devam edeceği inancıyla¸ en derin saygılarımı arz ederim…”


 


Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen anma merasimine¸ Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve H. Cemal Akın¸ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır¸ Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Ömer Kalaylı¸  Darende Kaymakamı Bünyamin Kuş¸ Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser¸ Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük¸ Afşin Belediye Başkanı M. Fatih Güven¸ Nijeryalı Büyükelçi Muhammed Yousef Babagindeo katıldı.

Sayfayı Paylaş