Hulusi Kalb’den
Sayfa:4

GÖNÜLDÜR YIKMA KÂBE'Yİ

Somuncu Baba

Rıza-yı Hakk'a ulaşmamız¸ onun yarattıklarına karşı olan tutumumuzla ilgilidir. Yaratılanların en şereflisi olan ve edebiyatımızda "merdüm-i dîde-i ekvân" olarak bilinen… Devamını oku

GÖNÜLE SESLENİŞ

Somuncu Baba

Tasavvuf¸ klasik şiirimizin önemli kaynaklarından biri olarak başlangıçtan günümüze kadar bir saklı su gibi varlığını sürdüre gelmiştir. Birtakım olumsuz gelişmelere… Devamını oku

GÖNÜLDEN ÇIKTI ÂLEM

Somuncu Baba

"Dünya nimetlerinden yüz çevirme ve Allah'dan gayrı hiçbir şeye nazar etmeme meselesi anlatılmaktadır. Hulûsi Efendi göz¸ âlem ve gayr ilişkisini… Devamını oku

KATRE'DEN UMMAN'A

Somuncu Baba

“Hakka’l yakîn mertebesine erişen mutasavvıf şairin¸ eşyaya bakışı da değişmiştir. O artık baktığı her yerde Cenab-ı Hakk’ı görmektedir. Her şeye… Devamını oku

GÜL İLE HASBİHAL

Somuncu Baba

İlâhî aşka kapılmışların gözünde¸ gönlünde ne bu dünya ne de öbür dünya yoktur. Onların gönlüne Peygamber sevgisi öylesine yerleşmiştir ki¸… Devamını oku

YÂR-I SÂDIK

Somuncu Baba

Sâdık olmak¸ aynı zamanda ihlâslı ve samimi olmaktır. Şartlara göre¸ çıkarlarını ön plana alarak konuşmaktan ve hareket etmekten sakınmaktır. Zor… Devamını oku

GAYRI SÖZ ARAMA

Somuncu Baba

Divan şiiri¸ bizim gönül dünyamızdan manevî değerlerimize¸ vatan sevdamızdan bilim felsefemize kadar her şeyi içine alan edebi yazılı geçmişimizi oluşturmaktadır…. Devamını oku

İRFÂNÎ ŞİİRİMİZ VE HULÛSİ EFENDİ DÎVÂNI

Somuncu Baba

İrfânî şiir¸ İslâm kültür coğrafyası içinde¸ Hallâc-ı Mansûr¸ Ebû Saîd Ebu'l-Hayr¸ Ömer b. Fâriz ve Ferîdüddîn-i Attâr gibi büyük sûfî… Devamını oku

AŞKIN KÜL ETSE YANDIRIP

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) zamanımızın âlim¸ mutasavvıf ve eren şairlerindendir. Dîvân ve Tasavvuf şiirimizin 20. yüzyıldaki müstesna temsilcilerinden biridir…. Devamını oku

DOST BAHÇESİNİN BÜLBÜLÜ OLMAK

Somuncu Baba

“Gönül vuslata ersin; cân¸ cânâna kavuşsun. Her istediğin olsun. Dikenler bile gül bahçesinin gülleri olsun.” Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin… Devamını oku