Hulusi Kalb’den
Sayfa:3

ÂB-I HAYAT

Somuncu Baba

"Cânın (insanın¸ âşığın) cânâna (sevgiliye¸ Allah'a) kavuşması maddî bedenle mümkün değildir. Biz kullar Allah'ın cemalini dünya gözüyle göremeyiz. Bunun gerçekleşmesi… Devamını oku

SIRLAR HAZİNESİNE SESLENİŞ

Somuncu Baba

Gönlün asıl gıdası kederlerdir. Onun için dertsizlik tasavvufta pek hoş karşılanan bir durum değildir. Ateşte uzun süre kalmayan demir nasıl… Devamını oku

ÂTEŞ-İ SÛZÂN

Somuncu Baba

KURBÜ'S-SULTAN ÂTEŞ-İ SÛZÂN Aşk yolunda dervişin gâyesi Hakk'a ulaşmak ve aradaki ikiliği kaldırmaktır. Aşk bir kurbiyyettir¸ ancak bedeli pek ağır…… Devamını oku

AŞKI YÂRDAN ÖĞRENDİK

Somuncu Baba

Bu ayki yazımızda¸ Es-Seyyid Hulûsi Efendi (k.s.)'nin hem şekil hem de anlam bakımından dikkat çeken ‘öğrendik' redifli gazelini inceleyeceğiz. Yazımıza… Devamını oku

DERGÂH-I HAKK'A KUL OLMAK

Somuncu Baba

"Gazelin son beyti adeta bir ahitnâme niteliğindedir. Hulûsi Efendi (k.s.) tüm samimiyetiyle iki cihanda yalnızca gerçek Sevgili'yi arzu ettiğini ifade… Devamını oku

GÖNÜLE İLÂHİ TECELLİ

Somuncu Baba

Redif¸ Divan şiirinin önemli bir tarafını oluşturarak¸ gazelin bütününde ses ve âhenk bakımından birlik oluşturduğu gibi¸ şiirin anlamına da önemli… Devamını oku

GÖÇMEDEN ÖNCE GÖÇEGEL

Somuncu Baba

“Tasavvufî anlayışta dünyanın terk edilmesi esastır. Bu anlayış kendini farklı ifade şekilleriyle dile getirmiştir. Hulûsi Efendi¸ “Mûtû kable en-temûtû”¸ yani… Devamını oku

EHL-İ AŞKIN YOL HARİTASI

Somuncu Baba

"Tasavvuf edebiyatında; harâbât tekkeyi¸ şarab irfan ve Allah aşkını¸ sâkî ise mürşidi temsil etmektedir. Beyite bu penceren bakınca anlam bir… Devamını oku

GÖNÜL AYİNESİ

Somuncu Baba

Aşığın gönlü hep yaralıdır. Bu kıyafetinden yaralı sinesi de zaten rahatlıkla görülebilmektedir. Âşığın gönlündeki yaralar iki şekildedir¸ şerha şeklinde ‘elif'… Devamını oku

NİDEYDİM ÂLEMİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸ tasavvufî düşüncesiyle hep gönüllere hitap etmiştir. Sâliklere yol gösteren mürşid kimliğiyle şiiri insanları doğruyola götürmekte… Devamını oku