Hulusi Kalb’den
Sayfa:12

NEFS TERBİYESİ

Somuncu Baba

Nefs terbiyesi¸ tasavvufun en önde gelen prensiplerindendir. Nefs terbiyesi¸ tasavvufun en önde gelen prensiplerindendir. Âyet-i kerîmelerde nefsin¸ kötülükleri emrettiğinden bahsedildiği… Devamını oku

HER DERDİN DEVÂSI ALLAH'TANDIR

Somuncu Baba

Divan Edebiyâtımızda kullanılan bazı kelimelere birkaç türlü anlam vermek mümkündür. Ancak şiirin tamamına bakıldığı veya şairin üslûbu hakkında bir kanâat… Devamını oku

HALK İÇİNDE HAK'LA BERABER

Tasavvufî terimlerden birisi de Halvet'tir. Halvet¸ kelime mânâsı olarak tenhâ bir yere çekilip bir müddet yalnız kalmaktır. Tasavvufî terimlerden birisi… Devamını oku

GÖNÜL BİR AYNADIR

Somuncu Baba

Peygamberimiz (aleyhi's-selâm) bir hadîsinde; ” İnsanın bedeninde bir et parçası vardır. Eğer o¸ sağlam olursa bütün beden sağlam olur¸ şâyet… Devamını oku

SABÂ RÜZGARI VE SEHER VAKTİ

Somuncu Baba

Tasavvufî hayâtımızın bazı vakitlere verdiği önem farklıdır. Bu vakitleri Hz. Peygamber (a.s.)'ın nâfile ibâdetlerle değerlendirdiği için tasavvufa sülûk edip¸ sünnetlere… Devamını oku

GÖNÜLDEKİ TECELLÎ

Somuncu Baba

Osman Hulûsî Efendi (ks): “Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır” beytiyle başlayan… Devamını oku