İYİ BİR ÖRNEK

Somuncu Baba

İnsan¸ kendisine kimi örnek alır; ailesine¸ çocuklarına¸ komşularına v.s. kimi örnek gösterir? Kime gıpta eder? Her ferdin hayatının çeşitli dönemlerinde kendisini örnek aldığı kişiler mutlaka vardır. Bu kişiler¸ bir takım meslek erbabı¸ sanatçı¸ öğretmen olabilir. Bir çocuk önce anne ve babasını örnek aldığı gibi daha sonraları öğretmenlerini¸ beğendiği başka kişileri takdir eder ve onlar gibi olmaya çalışır. Ancak hangi sahada olursa olsun¸ hangi yaşta bulunursa bulunsun herkes tarafından paylaşılan bazı ortak değerler vardır ki bunlar hayat boyunca genel kabul görürler. Biz her zaman diğer

İnsan¸ kendisine kimi örnek alır; ailesine¸ çocuklarına¸ komşularına v.s. kimi örnek gösterir? Kime gıpta eder? Her ferdin hayatının çeşitli dönemlerinde kendisini örnek aldığı kişiler mutlaka vardır. Bu kişiler¸ bir takım meslek erbabı¸ sanatçı¸ öğretmen olabilir. Bir çocuk önce anne ve babasını örnek aldığı gibi daha sonraları öğretmenlerini¸ beğendiği başka kişileri takdir eder ve onlar gibi olmaya çalışır. Ancak hangi sahada olursa olsun¸ hangi yaşta bulunursa bulunsun herkes tarafından paylaşılan bazı ortak değerler vardır ki bunlar hayat boyunca genel kabul görürler. Biz her zaman diğer insanlardan böyle davranışlar içerisinde olmalarını bekleriz. Oysa görmek istediğimiz iyi davranışları önce kendimiz yapmalıyız. Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin buyruğu hepimiz için ne kadar da hayatidir. "Bir kimse¸ kendisine yapılmasını istediği davranışı Müslüman kardeşleri için de yapmadıkça hakiki Müslüman olmaz."


Toplumda her bakımdan örnek insan istiyorsak¸ önce kendimiz örnek davranışlar sergileyeceğiz. Güzel davranışları hem tavsiye edeceğiz¸ hem de kendimiz uygulayacağız. Herkesin ortak paydası haline gelen güzel davranışlar nelerdir? Hulûsî Efendi aşağıdaki gazelinde bunlardan bazılarını gayet veciz bir şekilde ifade etmektedir. Şiirin konusu olan çalışmak¸ fazilet sahibi olmak¸ doğruluk¸ vef⸠Hazret-i Peygamber (s.a.v)'in yolu¸ Allah'ı hamd ü sen⸠ihlâs¸ kerem ve at⸠itaat ve tâat¸ tevekkül ve rızâ gibi güzel hasletleri kim istemez.


 


Gazelin Metni


 


1- Çalış tefeyyüz eyle yücel temeyyüz eyle


  Fazilette sehâda örnek insan ol örnek


 


2- Doğruluk kârın olsun vefâ şiârın olsun


  Sadâkatta vefâda örnek insan ol örnek


 


3- Şol müselsel turrene bendeylemiş tâ ezel


  Tarîk-i Mustafâ'da örnek insan ol örnek


 


4- Neylesün yok kurtuluş gönlüm dîvâne olmuş


  Hakk'a hamd ü senâda örnek insan ol örnek


 


5- İhlâs ile amel kıl hâlini mükemmel kıl


  Keremde ve atâda örnek insan ol örnek


 


6- Allah'a itaat kıl her veçhile tâat kıl


  Tevekkülde rızada örnek insan ol örnek


 


Gazelin Açıklaması


 


1.Çalışarak¸ gayret sarf ederek işlerinde ilerle¸ kendi akranların arasında sivril¸ yüksel diğer insanlardan farklı ol.


Sadece maddî sahada değil aynı zamanda fazilet bakımından¸ cömertlik açısından da örnek insan ol.


 


2.İnsanlarla ilişkilerinde¸ ticâretinde¸ alış-verişlerinde senin en karlı işin doğruluk olsun.


Diğer taraftan dostlarına¸ verdiğin sözlere sâdık kalmak ise senin için en belirleyici özelliğin olsun.3.Tâ ezelden beri yegâne örnek olan Hz. Muhammed (s.a.v)'ın sünnetine tâbi ol.


Onun yolundan gidenler arasında parmakla gösterilenlerden ol.


 


4.Benim gönlüm o Rasûlün aşkından deli divane olmuş¸ bundan kurtuluş yok. Bunun için Allah'a şükr eyle¸ O'na hamd etmede verdiği nimetlere karşı O'nu övmede¸ O'na şükr etmede herkese örnek ol. 


 


5.Yaptığın her işi¸ ihlâsla samimiyetle yaparsan¸ hayatın muntazam¸ işlerin mükemmel olur.


Bunun yanında insanlara karşı cömert davranarak¸ elinde bulunan imkânlardan vererek hayırda onlara yol gösterici ol. 


 


6.Sadece Allah'a boyun ey¸ O'nun emirlerine tâbi ol. Sadece iman etmekle kalma¸ O'nun emirlerini gereği gibi yerine getir.


Sonra da sadece O'ndan iste¸ O'na dayan. O'nun rızâsını gözeterek amel eden bir kul olarak herkese örnek insan ol. 

Sayfayı Paylaş