Hulusi Kalb’den

BİRKAÇ HÜSN-İ HATIRA VE MEKTUPLAR

Somuncu Baba

“Hulûsi Efendi Hazretleri etrafındaki gönül dostlarının en iyi mütehassıslara¸ büyük hastanelerde tedavi görmeleri için tavsiyelerde bulunmuş¸ hatta bu hususta tanış… Devamını oku

SADRA ŞİFA SATIRLAR

Somuncu Baba

Rıfk ile nabzını tut eyle tebessümle nigâh (Ey tabip¸ hastanın nabzını tebessümle¸ sevgi ile tut) Bârid etvârın ile hâl-i dilin… Devamını oku

İKİ MEKTUP BİR ŞİİR VE TEVÂZÛLU BİR İNSAN

Somuncu Baba

"Maksûdumuz yâğ u bâl değil elbet Gönülden gönüle hasbî meveddet Hâsıl etmek için zevk-ı muhabbet Âlemi bir pula satanlardanız…" Es-Seyyid… Devamını oku

GÖNÜL NASIL ALLAH'IN TECELLİSİNE LAYIK OLUR?

Somuncu Baba

"Kalbimiz vücudumuzdaki en önemli organımızdır. Bu husus Peygamberimiz tarafından şöyle açıklanmıştır: ‘İnsan vücudunda bir organ vardır ki o salaha ererse… Devamını oku

MERHABÂ RAMAZAN HOŞ GELDİN EY AYLARIN EFENDİSİ!

Somuncu Baba

Hicrî ayların dokuzuncusu ve üç ayların sonuncusu olan mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu bütün Müslümanlar olarak hissetmeye başladık. Gelişiyle mü'min… Devamını oku

SIRÂT-I MÜSTAKÎME ULAŞTIRAN DERGÂHIMIZ VAR

Somuncu Baba

"Mutasavvıf şairler¸ yazdıkları şiirlerde¸ genel olarak¸ kendi hâllerini¸ anlayışlarını¸ yollarını dile getirirler. Meselâ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî¸ Mesnevî'de ve Dîvân-ı Kebir'de… Devamını oku

DUA DOLU BİR MEKTUP

Somuncu Baba

"Duanın ruha etkisi çoktur. Dua¸ psikolojik manada gönlün huzur bulmasıdır. İnsan ruhî sıkıntılarını¸ sorumlu olduğu Yaratıcısına açar. Dua¸ manevî temizleyicidir…. Devamını oku

MEDENİYETİN MERKEZİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ

Somuncu Baba

Gül kokulu Medine… Hicret ve zafer yurdu¸ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in beldesi¸ seçkin sahabilerin hicret ettikleri şehir¸ ensarın yardımlarının… Devamını oku

MEVLÂNA HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Somuncu Baba

“El-Bağdâdî (k.s.)¸ İslâm'ın öngördüğü çizgiler içinde hizmetini yürütmeye çalışmıştır. Mektup ve tavsiyelerini incelediğimizde talebelerinden öncelikle Kur'an ardından fıkıh ve hadis… Devamını oku

İLETİŞİMDEKİ ETKİNLİĞİ AÇISINDAN ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ-İ DÂRENDEVÎ'NİN ‘HUTBELER'İNDEKİ HİTAP CÜMLELERİ

Somuncu Baba

İnsanların birbirleriyle çeşitli yol ve suretlerle ilişkilerini ifade etmek için kullanılan ‘iletişim' kavramı¸ geçmişte olduğu kadar günümüzde de önemini yitirmeyen… Devamını oku