Hakkımızda

İlk olarak Haziran 1994‘ te, yayınlanmaya başlayan İlim, Kültür, Edebiyat, Tasavvuf ve Tarih Dergisi Somuncu Baba Dergisi, 2000 yılından itibaren ciddi bir açılım yakalamış, yalnızca edebiyatla ilgili değil, oluşturduğu edebiyat dışı dosyalarla da okunma oranını artırmış, aranan ve adından sıkça söz edilen dergiler arasında yerini almıştır.

somuncu-baba-dergisi-ekleri1994 yılından beri hiç kesintisiz yayın hayatına devam eden dergimiz, yıllardır büyük fedakârlıklarla hazırlanarak neşredilmiş ve önemli hizmetlere vesile olmuştur.

Genel Merkezi Darende‘de bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından yayınlanan dergimiz adını; 14.yüzyıl alperenlerinden, Darende’de medfun Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri’nden almaktadır.

Yayına başladığı ilk sayılarından itibaren Dergimiz, özellikle Darende Vakıfları, tarihi ve kültürü ile Somuncu Baba hakkındaki yayınlarla, bugün araştırmacılarca kaynak olarak gösterilmekte ve önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Yurdumuzdaki bütün gazete bayilerinde ve seçkin kitapçılarda bulunan dergimizde; tasavvuf, kültür, tarih ve araştırma konuları işlenmekte sanat ve edebiyat ağırlıklı eserlere yer verilmektedir.

Vakıf kurucumuz Osman Hulûsi Efendi‘nin Divan edebiyatına karşı olan özel ilgisi sebebiyle dergimiz, edebiyatımızın has bahçelerinden gül güzelliğinde şiirleri devşirerek şerhlerle, tahlillerle günümüz okuyucusunun anlayacağı şekilde, divan şiirinin sevdirilmesini amaçlamıştır. Din-sanat ilişkisi üzerinde yaptığımız yayınlar ise, dergiciliğimizde farklı bir yer kazanmış bulunmaktadır.

Dergimiz bir yandan kültürel değerlerimizin hayatiyetini dikkate alarak; bayrak, vatan sevgisi ve manevi duyguları ayakta tutarken diğer yandan yaşayan edebiyatımıza yeni eserler, yazarlar, şairler kazandırma gayreti içerisinde olmaktadır. Yıllardır Darende gibi kültür ve tarih dolu bir diyardan, daha açık bir ifade ile; Otuz Yapraklı Gül Şehri‘nden yayınlanması hasebiyle, yaşadığımız coğrafyanın bugününden geçmişine ve geleceğine köprüler kurmakta, kültürel, tarihi ve sanat kayıtlarını ayakta tutmaktadır.

Dergimizin yazar kadrosu, kendi sahasında ehli kalem, kariyer sahibi ve edebi çizgisiyle yayın dünyamızın yakından tanıdığı, akademik ve edebiyat adamlarımızdan oluşmaktadır. Dergimiz aynı zamanda akademik bir dergi olarak ilmi sahalarda örnek gösterilen bir dergi olmuştur.

Her sayısında okuyucusuyla samimi duygularla, gönül birliğini yakalayan dergimiz, kendi çizgimize özgü yeni kapak ve tasarım çalışmalarıyla gözlere güzellik, gönüllere hoşnutluk veren bir çağlayanın akışı gibi kültür dünyamızdaki çağlayışına devam etmektedir.

Günümüzde Aile ve Çocuk ekleriyle beraber yayınlanan Somuncu baba Dergisi her kesimden insana hitâb eden uzman yazar kadrosu ile aynı zamanda akademik ve güvenilir bir çizgide yayın hayatına devam etmektedir.

www.somuncubaba.net

Sayfayı Paylaş