Güzel İsimler

ŞANI YÜCE, KEREM VE MÜSAMAHASI BOL OLAN: EL-MÂCİD

Somuncu Baba

Arapça'da “m-c-d” kökünden türeyen mâcid; şan ve şeref sahibi¸ nazik ve cömertliği bol olan manalarına gelir. Kur'an-ı Kerim'de mâcid kelimesi… Devamını oku

NİHÂÎ HAKEM, BÜTÜN ANLAŞMAZLIKLAR HAKKINDA SON HÜKMÜ VEREN: EL-HAKEM

Somuncu Baba

Arapça'da “hakem” kelimesi; hikmet¸ hüküm¸ hâkimiyet¸ hükûmet¸ mahkeme¸ muhâkeme¸ ihkâm gibi kelimelerle birlikte “h.k.m” kökünden türemiştir. “h.k.m” fiili¸ temel anlam… Devamını oku

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN, BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR

Somuncu Baba

PEK ÇOK BAĞIŞLAYAN¸ BÜTÜN GÜNAHLARI ÖRTEN: EL-ĞAFÛR Arapça'da el-Ğafûr “örtmek¸ gizlemek ve kirlenmekten korumak için bir şeyin üzerini örtmek” mânâsındaki… Devamını oku

"KULLARINA KARŞI ŞEFKATLİ, ONLARA İHSANDA BULUNAN VE İYİLİĞİ BÜTÜN MAHLÛKATINA YAYGIN OLAN": EL-BERR

Somuncu Baba

"KULLARINA KARŞI ŞEFKATLݸ ONLARA İHSANDA BULUNAN VE İYİLİĞİ BÜTÜN MAHLÛKATINA YAYGIN OLAN": EL-BERR El-Berr¸ “iyiliği ve hayrı geniş olmak” mânâlarındaki… Devamını oku

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN BÜTÜN ÂLEMLERİN SAHİBİ VE YÖNETİCİSİ: MÂLİKÜ'L-MÜLK

Somuncu Baba

El-Mâlik¸ “mülkün sahibi ya da sahip olduğu mülkünde tasarruf yetkisine sahip olan” demektir. Mülk ise¸ onun emir ve fiiliyle tasarrufta… Devamını oku

BÜTÜN BİR VARLIĞI, DÜZENLEYEN VE YÖNETEN: EL-VÂLÎ

Somuncu Baba

El-Vâlî “birinin dostu¸ arkadaşı ve yardımcısı olmak” anlamındaki “velâyet” kökünden türemiştir. El-Vâlî¸ bir sıfat olarak¸ “bir yerin yönetimini ve tasarrufunu… Devamını oku

EL-MÜTEÂLÎ

Somuncu Baba

İZZET¸ ŞEREF¸ MERTEBE VE HÜKÜMRANLIK BAKIMINDAN EN YÜCE¸ AŞKIN OLAN El-Müteâlî; şan¸ şeref¸ kudret ve kuvvet sahibi olmak mânâsındaki alâ… Devamını oku

EL-MUKTEDİR

Somuncu Baba

Kendisine hiçbir şey mümtenî olmayan¸ şiddet ve kuvvet ile hiç kimsenin kendisine karşı çıkamayacağı tam kudret sahibi olan Arapçada kadr… Devamını oku

VARLIĞININ SONU BULUNMAMASI VASFIYLA KÂİNATIN GERÇEK SAHİBİ EL-VÂRİS

Somuncu Baba

El-Vâris¸ Arapça'da “virs (virâset)” kökünden türemiş bir sıfat olarak¸ ölünün malını mülkünü edinmeye hak kazanan kimse demektir. Yüce Allah'ın güzel… Devamını oku

AZAMET VE KEREM SAHİBİ ZÜ'L-CELÂLİ VE'L-İKRÂM

Somuncu Baba

Yüce Allah'ın en güzel isimleri arasında yer alan “Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm'ın “ism-i a'zam”la da yakından ilişkisi vardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.)'dan… Devamını oku