EL-BÂSIT

235 Aile-43

1.              DİLEDİĞİNE MADDÎ VE MÂNEVÎ NİMETLERİNİ BOL BOL VEREN, RUHLARI BEDENLERE YAYAN

El-Bâsıt da bir şeyi yayan ve genişleten demektir. Yüce Allah’ın en güzel isimleri arasında yer alan ‘el-Bâsıt’, nimeti nihâyetsiz olup, dilediği kullarına bol bol veren, geniş imkânlar sağlayan, iç huzuru veren ve ruhları bedenlerde yayan gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla, bütün varlıkların var  veya yok olması, Yüce Allah’ın kudreti dâhilindedir. Mülkün sahibi O’dur; mülkü dilediğine verir, dilediğinden de alır. O, yaptığı fiillerden sorumlu değildir. O’nun fiillerinde hikmet vardır. Bu bağlamda Yüce Allah, el-Bâsıt isminin bir tecellîsi olarak; kimi kullarının iç dünyalarına neş’e, sevinç ve sürûr tohumları eker, meyvesini verdirir. Kimilerine engin hazinesinden bol bol rızık, mal, mülk ve genişlik verir.

Bir Müslüman, Cenâb-ı Hakk’ın en güzel isimlerinden birisi olan el-Bâsıt ismini kendisine ahlâkî ilke edinmelidir. Yüce Allah’ın izni ve inâyeti dâhilinde, bu isimden, hem beden diliyle zikir ve hem de hal diliyle maddî ve mânevî anlamda istifade etme imkânına kavuşabilir.

El-Bâsıt isminin maddî hayattaki tecellîsi, ticaret hayatına ve kazançlara bolluk ve bereket olarak yansımasıdır. Şu âyette belirtildiği gibi: “Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur. Rızkı dilediğine bol bol verir, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O, her şeyi kemâl üzere bilendir.” Çünkü rızık, kendisiyle yarar sağlanan şeydir. İslâm inancında, iktisadî hayatın gerçek düzenleyicisi, Yüce Allah’tır. Her ne kadar iktisat bir insânî ilimse de insanda kazanma ve biriktirme duygusuyla birlikte ihtiyaç duygusunu yaratan yine Allah’tır.

Sayfayı Paylaş