Genç Kalemler

HULÛSİ EFENDİ DÎVÂN’INDA MÜRİD KAVRAMI

Somuncu Baba

"Es-Seyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin Dîvân'ı ve diğer eserleri okundukça¸ temelini attığı¸ şimdi bir vakıf medeniyeti olarak inşâ edilen eserleri… Devamını oku

GÖNLÜMDEN EFENDİME

Somuncu Baba

"Efendim siz bir adım dahi ayrılmadan şeriattan¸ ceddiniz Habibullah (s.a.v.)'ın ahlakını nakşettiniz tüm yaşamınıza. Bizler dünyaya gözlerini yeni açmış bebekler… Devamını oku

GÜL NESLİNİN GÜL KOKULU EVLADI

“Kaleme yemin eden Allah (c.c)'ın selamıyla sözlerime başlayıp¸ nübüvvet mührünün sahibine salât u selam ederek¸ bu satırları sizin yüce huzurunuza… Devamını oku

YÜREK YANGINIMSIN, EFENDİM… !

Somuncu Baba

"Gül neslinin gül bahçesinden yayılan rayihalarından bir esinti olan Osman Hulûsi Efendi (k.s.)¸ kendisini tanıyan¸ gören¸ görmeyen¸ herkesin gönlünü fethetmiştir…. Devamını oku

YÂRE GİDEN YOLDA

Somuncu Baba

"Engin bir deryaydı Efendim. Hani demişti ya "Can alıcı gözlerinin aldı beni bir nazarı" diye yârine¸ işte öyleydi yârimizin gözleri…. Devamını oku

AHSEN-İ TAKVİM MAYASI

Somuncu Baba

"Nefsine uyup da dinen yasak olan bir şeyi bilerek yapan kişi¸ günah işlemiş olmaktadır. İslâm âlimleri¸ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek¸ namaz… Devamını oku

HAKIKAT FISILTILARI

Somuncu Baba

"Yaratandan ötürü yaratılanı sevmiş¸ Sevdiğimin sevdiği diye piri İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerini sevmiş¸ hizmeti tek gaye bilmişti.. İnsanlığa hizmet… Devamını oku

EHL-İ BEYT BAĞININ GÜLÜ

Somuncu Baba

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım sözlerime… Âlemleri yaratan Allah'a ve Rasûlü'ne salat ve selam olsun… Es-Seyyid Osman Hulûsi… Devamını oku

ILMIN AYDINLIĞI

Somuncu Baba

Cahiliye devrinde insanla kız çocukları olduğu zaman utanç duyarlar¸ kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Allah Resulü (s.a.v.) buyurmuştur: “Çocuklarınıza… Devamını oku

GÖNÜLLER SULTANI

Somuncu Baba

Anne ve babası gül neslinden¸ kendisi ise cennetteki gül bahçesinin vazgeçilmez güllerinden… Peygamber kokulu bu âbide şahsiyetin işi gönül sultanlığı…… Devamını oku