Fıkıh
Sayfa:4

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN ESERLERİNDE FIKIH İLMİ

Somuncu Baba

"İslâmî ilimler içerisinde hükümlerin hikmet ve sırlarına daha çok mutasavvıflar yer vermiştir. Onların geniş halk kitlelerine dinî hükümleri öğretme¸ benimsetme… Devamını oku

DİNDE SAMÎMÎ OLMAK VE İHLÂS MEDENİYETİ

Somuncu Baba

"İhlâs¸ İslâm medeniyetini diğerlerinden¸ Müslümanı diğer insanlardan ayıran en temel vasıflardan biridir. Zira insanı insan olduğu için sahiplenen¸ himaye eden¸… Devamını oku

HELÂL GIDA SERTİFİKASYONU

Somuncu Baba

“Helâl gıda konusunda bu gün Müslümanlar ciddî sıkıntılar çekmektedirler. Artan dünya nüfusuna anında yiyecek yetiştirme gayreti ve her şeyi herkesin… Devamını oku

HELÂL KESİMLE İLGİLİ BAZI GÜNCEL MESELELER

Somuncu Baba

“Günümüzde hayvanların¸ seri üretim yapan fabrikalarda dinî usullere uymayan bazı modern yöntemlerle kesildiği bilinmektedir. Bayıltma veya sersemletme¸ seri kesim¸ sulu… Devamını oku

İLETİŞİM AHLÂKI VE SORUMLULUK

Somuncu Baba

İletişim kaynakları dünyayı sömürme üzerine kurulmuş kirli¸ sorumsuz¸ ahlâksız ve kapitalist (yani her şeyi madde ve parayla ölçen) beyinlerin elindedir…. Devamını oku

KAMU MALI VE VAKIF MALINDAN YARARLANMA

Somuncu Baba

"İslâm hukukçuları sahiplerine göre malları ve mal üzerinde kurulan mülkiyeti özel mülkiyet ve kamu mülkiyeti olmak üzere iki kısma ayırmışlardır…. Devamını oku

KATILIM BANKALARI VE YAPTIKLARI İŞLEMLER

Somuncu Baba

Varlıklı Müslüman¸ kardeşinin muhtaç oluşunu bir fırsat bilerek onu sömürmeyi değil¸ mâkûl ölçüde ona yardım etmeyi hedefler. Bu noktada dinimiz¸… Devamını oku

KİRA VE KİRACI

Somuncu Baba

Kira¸ kiracı ile mal sahibi arasında yapılan bir sözleşmedir. Kur'ân'ın emri gereğince Müslümanların yaptıkları sözleşmelere bağlı kalmaları ve verdikleri sözde… Devamını oku

İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ

Somuncu Baba

"Müslümanların bu konuda herkesten daha hassas ve hatta insanlığa örnek olması gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.)'in son nefesinde söylediği iki… Devamını oku

SİGORTA

Somuncu Baba

"Yardımlaşma esasına dayanan sosyal sigortalardan yararlanma konusunda dînen bir sakınca bulunmamaktadır. Devlet tarafından zorunlu tutulan sigortalar da böyledir." Sigorta günümüzde… Devamını oku