Fıkıh

CAMİLERLE İLGİLİ HAYALLERİMİZ VE İDEALLERİMİZ

194-somuncubaba-cami

Yüce kitabımız Kur’ân camileri müşriklerin değil, ancak mü’minlerin imar edeceğini ifade etmektedir. Camilerin fizikî imarı üzerinde durmayan Kur’ân’ın bahsettiği manevî… Devamını oku

EBÛ HANÎFE’NİN BAZI VASİYETLERİ

194-somuncubaba-ebuhanife

Kültür ve ilim tarihimizde vasiyetnâmeler bir irşat yolu olarak görülmüştür. Bunun için bazı büyük âlim ve sûfîlerin vasiyetleri meşhur olmuştur…. Devamını oku

İMAM-I ÂZAM EBÛ HANÎFE VE TASAVVUF

Somuncu Baba

Tarihimizde onbinlerce âlim gelmiş geçmiştir. Bunlar içerisinde geniş kitleleri etkileyenlerin sayısı fazla değildir. İnsanların teveccühünü kazanan âlimler sadece ilimleriyle değil¸… Devamını oku

ALLAH'A YAKLAŞTIRAN BİR İBADET OLARAK "KURBAN"

Somuncu Baba

"İnsanlar kurban kesmenin bir ibadet şekli olduğunu bulmuşlardır. Ancak bunu yanlış olarak Allah için değil¸ putlar adına kesmeye başlamışlardır. Allah… Devamını oku

İSLÂM'IN TEMEL HEDEFİ OLARAK: İYİLİK

Somuncu Baba

"İnfak¸ Allah yolunda ve Allah için yapılan her türlü gönüllü harcamadır. Zengin Müslümanların vermeleri gereken zekât ve gönüllü olarak yaptıkları… Devamını oku

HELÂL KAZANÇ BİLİNCİ

Somuncu Baba

"İslâm dengeyi sağlamak için kazanç ile infâk arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Müslümanın kazanç anlayışında ‘Rabbenâ hep bana.' diye bir… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN HUTBELERİNDE AHLÂK UMDELERİ

Somuncu Baba

"İnsanın içinde yaşadığı toplumun¸ çevrenin ve arkadaşlık ettiği kimselerin onun ahlâkı üzerinde olumlu ve olumsuz tesirleri vardır. Bunun için Yüce… Devamını oku

HARAM VE HELAL OLDUĞU ŞÜPHELİ ŞEYLERE KARŞI DİNÎ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Somuncu Baba

"Dinî konularda hüküm ve fetvâ verme yetkisi bulunan âlimlere ‘müctehid' denir. Bu yetkinliğe sahip olmayanların ise hak mezheplerden birini taklit… Devamını oku

DİNİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ: HARAMLAR VE HELALLER

Somuncu Baba

"Özellikle toplum hayatı ve toplumdaki düzeni sağlamak açısından düşünüldüğünde dinde "haram" adı verilen yasakların ne kadar gerekli olduğu daha iyi… Devamını oku

SOSYAL MEDYA AHLÂKI

Somuncu Baba

"Müslümanlar en yüce ahlâk sahibi ve ahlâk abidesi bir peygamberin ümmeti oldukları için her konuda edeb ve ahlâk sahibi olmak… Devamını oku