ŞİİRE VE ŞAİRE DAİR

Somuncu Baba

Zamanı yudum yudum içmektir şiir.


Kâinâtın âhengine ayna tutmaktır şiir.


Sonsuzlukta bir gezegen gibi dolaşmaktır şiir.


Ölümsüzlüğü damla damla tatmaktır şiir.


Özgürlüğü¸ varoluş şevkini iliklerine kadar hissetmektir şiir.


Sevgi okyanusuna cesur bir dalgıç gibi dalmaktır şiir.


Duygu tellerini bir saz gibi titreştirmektir şiir.


Sözün sınırlılığından anlamın sınırsızlığına açılmaktır şiir.


İnsanın içindeki gizli cevherini söz oltasıyla avlamaktır şiir.


Ölümlü olmanın ıstırabını duya duya olgunlaşmak¸ pişmektir şiir.


O'ndan gelip O'na dönmenin türküsünü söylemektir şiir.


Yaratılışın sırrını çözmeye doğru cehd ve gayret sarfetmektir şiir.


Yeryüzündeki güzelliklere doyamamak ve mutlak güzelliğe susamaktır şiir.


Muhabbetle Muhammed arasındaki derin ilgiyi sezmektir şiir.


Bütün yaratıkların sözcülüğünü üstlenmektir şiir.


Kendini insan kardeşleri adına kurban vermektir şiir.


Yaratılmışı Yaratan'dan ötürü sevmek¸ ona ve kendine hoşça bakmaktır şiir.


Kötülüklere engel olmak için canını dişine takmaktır şiir.


Haksızlıklara karşı en gür bir sesle haykırmaktır şiir.


Öksüzlerin¸ yetimlerin¸ horlanmışların¸ dışlanmışların¸ gariplerin hüznünü¸ mahzunluğunu terennüm etmektir şiir.


Dünyâyı yaşanılası bir yer haline getirmenin sürekli çabasıdır şiir.


Yeryüzüne¸ börtü böceğe her dem selâm göndermektir şiir.


En büyük Sanatkâr'ın eserine hayran kalmak ve onu taklide özenmektir şiir.


Herkesin yerine cehennem ateşinde yanmaya istekli olmaktır şiir.


Yoksula¸ kalan son yiyecek ve içeceğini bile¸ eli titremeden vermektir şiir.


Hastaların çilesini onlarla birlikte çekmektir şiir.


Aşkın insanı neylediğini bilmektir şiir.


Malazgirt'te elli dört bin erle birlikte Alp Arslan'ın emrine girerek en güzel marşı bestelemektir şiir.


Ulubatlı Hasan'la birlikte surlara sancağı dikmektir şiir.


Su gibi¸ O'nun ayağının bastığı toprağa erişmek için başını taştan taşa vurarak gezinmektir şiir.


Çanakkale şehitlerinin üzerine "tüllenen mağribi'' sermektir şiir.


Necid Çölleri'nden geçerek Medine'ye gidip o Temiz Bahçe'de ağlayan Sûdanlı ile birlikte rûhunu Allah'ına teslim etmektir şiir.


Süleymaniye'de bayram sabâhında o insanlardan biri olmanın mutluluğunu dile getirmektir şiir.


Ezân-ı Muhammedî'yi zamanlar ve mekânlar içinde sürekli işitmektir şiir.


Akşam kızıllığı içinde göldeki kamışın yalnızlığı ile içi sızlamak¸ yüreği titremektir şiir.


Gâibi kurcalayan bir çilingir olmanın derin idrâkine ermektir şiir.


"Na'tini Galip yazsın'' diyerek¸ ona eş bir güzel naat daha söylemektir şiir.


Balkondan aşağıya düşen çocuğun ardından annesiyle birlikte bakakalmaktır şiir.


En yüksek makâma yazılmış¸ dünyâ ve insan ahvâline dâir bir "Beyaz Dilekçe'' dir şiir.


Denizlerin homurtusunu¸ dağların yankısını¸ rüzgârların fısıltısını¸ uçurumların uğultusunu dağıtmak için derlemektir şiir.


Kaplumbağa adımlarıyla olsa bile Hacc'a gitme uğraşısı vermektir şiir.


Bedenimizdeki yaratığı eğitip onu insanîleştirmektir şiir.


Ten kafesinden sıyrılıp ruh enginlerine süzülmektir şiir.


İyiliklere¸ güzelliklere¸ hak ve hakikate alkış tutmaktır şiir.


İnsanlığın büyük ruhları arasında cevelan etmektir şiir.


Bütün fânîlikleri elinin tersiyle itmektir şiir.


Geçmişin ve hâlin muhasebesini yapıp geleceğe yönelmektir şiir.


Gurbet¸ hasret¸ hikmet burçlarından geçerek bilgelik tahtına oturmaktır şiir.


Güzelliğe¸ doğruluğa¸ iyiliğe¸ rahmete¸ hayra¸ hakka bir çağrı pusulasıdır şiir.


Metafizik âlemlerin derinliklerine dalmaktır şiir.


Mâverâdan sesler devşirmektir şiir.


Zâlimin karşısında¸ korksa bile¸ korktuğunu belli etmemektir şiir.


Bunalmış¸ yıkılmış¸ sıkışmış¸ yıpranmış¸ bir enkaz hâline gelmiş¸ çaresizliğe düşmüş¸ kıstırılmış insanı içinden onarmaktır şiir.


İnsanın iç dalgalanmalarını¸ değişimlerini¸ dönüşümlerini¸ çelişkilerini yoğun biçimde dışa vurmaktır şiir.


İç dünyamızın billurlaşması için yoğunlaşmaktır şiir.


Güzel söz söyleme vâdisinde¸ hüner sahipleriyle kıyasıya yarışa girmektir şiir.


Kahramanlıkları ve kahramanları içselleştirerek destan ruhunu yaşatmaktır şiir.


"Her dem yeni doğarız /Bizden kim usanası"nın hakikatını keşfetmektir şiir.


"Ses bayrağını'' dil gönderine çekmek¸ gönül burcuna dikmektir şiir…

Sayfayı Paylaş